Toplam kayıt 3, listelenen: 1-3

  • Nasıl hatırlıyoruz?:Türkiye'de bellek çalışmaları 

   Neyzi, Leyla (hazırlayan) (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2011-02)
   Son yıllarda beyin üzerine yapılan bilimsel araştırmalar, hatırlama sürecinin bir muhafaza sistemi veya bir bilgisayar gibi çalışmadığını gösterdi. Hatırlama anında basit bir şekilde geçmişte depolanmış bilgiye ulaşılmıyor, ...
  • Ninelerimizin komşuları:Türk-Ermeni ilişkilerinin barışçı yönleri 

   Başkal, Zekeriya; Özdemir, Niyazi; Mercan, Mehmet; Beşirli, Mehmet; Vural, Hanifi; Demirci, Süleyman; Karataş, Turan; Laçiner, Sedat (Liberte Yayınları, 2009-12)
   Bazen eski bir çeyiz sandığını açtığımızda, onun kapağına işlenen şehrin siluetinde cami ve kilisenin birlikte resmedildiğini gördüğümüzde, bizden öncekilerin sahip olduğu bir şeyleri kaybettiğimizi hissediyorduk; bazen ...
  • Yanıbaşımızdaki tarih 

   Kyvig, David E.; Marty, Myron A. (Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2011-04)
   Bu kitap, özellikle yerel tarihle ilgilenenlerin yanıbaşlarındaki tarihi, yani ailelerini, evlerini, çiftliklerini, mahallelerini, okullarını, iş kollarını, kamu örgütleri ve binalarını araştırabilmesine yardımcı olmayı ...