Toplam kayıt 42, listelenen: 1-20

  • 6-7 Eylül 1955 olayları:tanıklar-hatıralar 

   Bali, Rıfat, N. (derleyen) (Libra Yayıncılık, 2010-11)
   1955 yılının 6 ve 7 Eylül günleri, İki gün boyunca İstanbul ve İzmir'de Rumlara ait mağaza, kilise, gazete ve mezarlıkların bir kısmı tahrip edildi ve yağmalandı. Bu trajik hadise çok sayıda incelemeye konu olmuşsa da ...
  • Anılarda savaş 

   Tuna, H.Bülend (TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 2003-12)
   Bu kitapta yer alan görüşmeler savaş konusu merkeze alınarak Aron Angel, Aydın Boysan, Hande Suher, Maruf Önal, Niyazi Duranay, Orhan Şahinlar ile H. Bülend Tuna, Eyüp Muhcu ve Yıldız Uysal tarafından yapılmıştır. Tanıkların ...
  • Artvin:muhacirlik hatıraları 

   Önal, Ülkü (Erek Matbaası, 2010)
   Kitapta 93 Harbi sonrasında Osmanlı İmparotorluğu'nun Artvin'den çekilişiyle I Dünya Savaşı'na kadar bölgede süren Rus işgali sırasında Artvinlilerin özellikle Artvin'in bir ilçesi olan Ardanuç halkının yaşadıkları ...
  • Ben kimim?:Türkiye'de sözlü tarih, kimlik ve öznellik 

   Neyzi, Leyla (İletişim Yayınları, 2009)
   Ben Kimim?” Herkesin kendine bir ara ya da ara ara mutlaka sorduğu soru değil mi bu? Belki de insanın “asıl” sorusu… Leyla Neyzi’yle yaşam öykülerini paylaşan insanlar da bu soruyu soruyorlar, bu “asıl” sorunun ve cevaplarının ...
  • Cumhuriyet'ten günümüze İzmir'in kadın siyasetçileri:Kadın milletvekilleri ve belediye başkanları ile sözlü tarih 

   Erzene Bürgin, Defne; Aydınoğlu, Nazife; Yalçın, Yusuf (İzmir Üniversitesi Yayınları, 2015)
   Türk siyasi hayatına çalışmaları ile iz bırakan 35 kadın siyasetçi, İzmir Üniversitesi akademisyenleri tarafından yapılan sözlü tarih çalışması “Cumhuriyet’ten Günümüze İzmir’in Kadın Siyasetçileri” kitabında bir araya ...
  • Çernobil'den sesler:bir nükleer felaketin sözlü tarihi 

   Aleksiyeviç, Svetlana (Aytaşı Yayıncılık, 2006)
   “Gazete haberlerini hatırladım: “Nükleer santrallerimiz çok güvenli, öyle ki Kızıl Meydan’a bile bir tane yapılabilir, bir semaverden daha zararsızlar. Yıldızlar gibiler, onlarla bütün dünyayı aydınlatacağız.” “Radyasyon ...
  • Devlet ve PKK ikileminde korucular 

   Önder, Mehmet Seyman (İletişim Yayınları, 2015)
   "Kürt halkı arasında vatan haini olarak değerlendiriliyorduk." "Koruculuk yaptığımız dönemlerde, toplum bize vatan haini gözüyle bakıyor, bize yaratıkmışız gibi davranılıyordu… aşağılanıyorduk." "Biz devletin güvenliğini ...
  • Ermeni soykırımı:hayatta kalan görgü tanıklarının anlattıkları 

   Svazlian, Verjine (Belge Yayınları, 2013)
   Bu araştırmada yer alan 700 tanıklık ve müzik dahil sözel tarih kaynakları, 55 yılı aşkın bir süre boyunca kelimesi kelimesine, parça parça yazıya dökülerek, ses ve görüntü kaydı yapılarak derlendi. 1955 yılında, Yerevan ...
  • İstanbul'da hatırlamak ve unutmak:birey, bellek ve aidiyet 

   Neyzi, Leyla (Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2011)
   İstanbul'da kaç İstanbul var? Aralarında uçurumlar bulunan semtlerin kentin bütününü kavrayışları kadar, farklı kuşakların "İstanbul" imgeleri de çok çeşitli bir görünüm oluşturuyor. Bir yandan göç olgusu, diğer yandan ...
  • Krizin sözlü tarihi:Kasım 2000-Şubat 2001 ekonomik krizin tanıkları anlatıyor 

   Aydoğdu, Hatice; Yönezer, Nurhan (Dipnot Yayınları, 2007)
   Türkiye gibi haber açısından dinamik ve bir günün diğerini hızla eskittiği bir ülkede, günlük sıcak haber kovalarken genellikle ayrıntılar gözden kaçar. Geriye dönüp "Ne olmuştu? " Sorusunu sormaya vaktiniz bile kalmaz. ...
  • Kuşaklar, deneyimler, tanıklıklar:Türkiye'de sözlü tarih çalışmaları konferansı 

   İlyasoğlu, Aynur (hazırlayan); Kayacan, Gülay (hazırlayan) (Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2006)
   Tarih Vakfı, 6-7 Haziran 1993'te sözlü tarih alanının öncülerinden Paul Thompson'ın onur konuşmacısı olarak davet edildiği bir Sözlü Tarih Atölyesi düzenlenmişti. O tarihten beri, Türkiye'de sözlü tarih ve yaşam tarihi ...
  • Kıbrıs'ta anıları sırtlamak 

   Özen, Koral; Uludağ, Güven (Söylem Yayınları, 2014)
   Eser, tarihçi Güven Uludağ ve Koral Özen'in editörlüğünü yaptığı 2007’de başlatılan sözlü tarih projesi "Kıbrıs'ta Anıları Sırtlamak"'ın kitap olarak yayınlanmış halidir. Proje, katılımcı sayısı ve aktif görüşmecileri ...
  • Kızıl feministler 

   Aksal, Emel (İletişim Yayınları, 2011)
   Birleşmiş Milletler 1975 yılını Dünya Kadın Yılı ilan etti. Aynı yılın Haziran ayında İstanbul’da Çeliktepe’de bir gecekonduda İlerici Kadınlar Derneği isminde bir dernek faaliyete geçti. Bu dernek üç yıl sonra Uzunköprü’den ...
  • Mehmedin kitabı:Güneydoğu'da savaşmış askerler anlatıyor 

   Mater, Nadire (Metis Yayınları, 1999-03)
   Dünyadaki hiçbir savaş haberlerdeki, TV görüntülerindeki gibi olmamıştır. Mermiler parçalar, yaralar, sakatlar ve ölüler. Orada olmak, asker olarak çatışmanın tam ortasında olmak başkalarına nasıl aktarılabilir ki? Adları ...
  • Musa'nın evlatları, Cumhuriyet'in yurtttaşları 

   Bali, Rıfat N. (İletişim Yayınları, 2001)
   Babil Talmud´unda `Krallığın kanunu, geçerli olan kanundur` yazar, Türkiye´de Yahudiler, yaşadıkları ülkenin iyi birer yurttaşı olmalarını öğütleyen bu kurala hep uymuş ve Türk-Yahudi birlikteliğini idealize etmişlerdi. ...
  • Mübadiller:onlar iki kere yabancıydılar 

   Güvenç, Sefer (hazırlayan) (Lozan Mübadilleri Vakfı Yayınları, 2015)
   30 Ocak 1923 tarihinde İsviçre'nin Lozan şehrinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Yunan Hükümeti arasında "Türk topraklarında yerleşmiş Rum Ortodoks dininden Türk uyruklarıyla, Yunan topraklarında yerleşmiş ...
  • Nazi işgalinde Sovyet kadınları 

   Aleksiyeviç, Svetlana (Evrensel Basım Yayın, 2008-09)
   2015 Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan Svetlana Aleksiyeviç’in kaleminden okuduğunuz bu kitap, Nazi işgaline karşı direnişte yer alan Sovyet kadınlarının gözüyle savaşı anlatıyor. Sayıları bir milyona yaklaşan Sovyet kadını, ...
  • Ninelerimizin komşuları:Türk-Ermeni ilişkilerinin barışçı yönleri 

   Başkal, Zekeriya; Özdemir, Niyazi; Mercan, Mehmet; Beşirli, Mehmet; Vural, Hanifi; Demirci, Süleyman; Karataş, Turan; Laçiner, Sedat (Liberte Yayınları, 2009-12)
   Bazen eski bir çeyiz sandığını açtığımızda, onun kapağına işlenen şehrin siluetinde cami ve kilisenin birlikte resmedildiğini gördüğümüzde, bizden öncekilerin sahip olduğu bir şeyleri kaybettiğimizi hissediyorduk; bazen ...
  • Nişantaşı Teneke Mahallesi:Teneke Mahalle yoksulluğundan orta sınıf yerleşimine 

   Yılgür, Egemen (İletişim Yayınları, 2012)
   Yanı başında yükselen Nişantaşı’nın konak ve apartmanları nasıl görkemli bir zenginliği yansıttıysa, Teneke Mahallesi’nin kulübeleri de aynı ölçüde görkemli bir yoksulluğa ev sahipliği yapmıştır. 19. yüzyılın sonunda kurulan ...
  • Nöbetleşe yoksulluk gecekondulaşma ve kent yoksulları:Sultanbeyli örneği 

   Işık, Oğuz; Pınarcıoğlu, M. Melih (İletişim Yayınları, 2009)
   Yoksulluk gerçeği, son yıllarda Türkiye'de derinleşiyor, boyutlanıyor, çeşitleniyor. Buna karşılık, görünmezleştiriliyor da. Yirmi otuz yıl öncesinde daha çok bir "acıma" nesnesi olan yoksulluk, şimdi daha çok bir dışlama, ...