Toplam kayıt 7, listelenen: 1-7

  • 1934 Trakya olayları 

   Bali, Rıfat N. (Libra Yayıncılık, 2012)
   1930’lu yıllarda başta Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ olmak üzere Trakya’nın önemli vilayet ve ilçelerinde kayda değer sayıda bir Yahudi nüfusu yaşamaktaydı. Onlarca yıldan beri Müslüman komşularıyla sukunet içinde ...
  • 6-7 Eylül 1955 olayları:tanıklar-hatıralar 

   Bali, Rıfat, N. (derleyen) (Libra Yayıncılık, 2010-11)
   1955 yılının 6 ve 7 Eylül günleri, İki gün boyunca İstanbul ve İzmir'de Rumlara ait mağaza, kilise, gazete ve mezarlıkların bir kısmı tahrip edildi ve yağmalandı. Bu trajik hadise çok sayıda incelemeye konu olmuşsa da ...
  • Cumhuriyet yıllarında Türkiye Yahudileri:bir Türkleştirme serüveni (1923-1945) 

   Bali, Rıfat N. (İletişim Yayınları, 2000)
   Bugüne kadar yazılıp çizilenler, bir-iki ufak hadise dışında ortamın güllük gülistanlık, herkesin durumdan hoşnut olduğuna işaret ediyordu. Resmi tarihçilerin çizdiği bu “mutluluk tablosu”na cemaatin ileri gelenlerinin ...
  • Iraklı kadınların anlatılmayan öyküsü:1948'den bugüne 

   Sadıg Al-Ali, Nadje (İletişim Yayınları, 2009)
   Iraklı kadınların anlatılmayan öyküsü, son yetmiş yıldır Irak’ta yaşananları, kadınların deneyim ve tanıklıklarıyla anlatan alternatif bir tarih çalışması. Nadje Sadig Al-Ali, farklı kimlik ve aidiyetler taşıyan genç-yaşlı ...
  • Musa'nın evlatları, Cumhuriyet'in yurtttaşları 

   Bali, Rıfat N. (İletişim Yayınları, 2001)
   Babil Talmud´unda `Krallığın kanunu, geçerli olan kanundur` yazar, Türkiye´de Yahudiler, yaşadıkları ülkenin iyi birer yurttaşı olmalarını öğütleyen bu kurala hep uymuş ve Türk-Yahudi birlikteliğini idealize etmişlerdi. ...
  • Üç dinin ve ünlülerin buluştuğu semt:Kuzguncuk 

   Ebcim, Nedret (İleri Yayınları, 2005-04)
   İstanbul’un ilk yerleşim alanlarından olan Kuzguncuk, üç dinden insanın yüzyıllardır bir arada yaşadığı bir semttir. Yahudiler Kuzguncuk’u, Kudüs’e bağlı toprak olarak görür ve buradaki tarihi sinagogda ibadet, hacı olmakla ...
  • Varlık vergisi:hatıralar-tanıklıklar 

   Bali, Rıfat, N. (derleyen) (Libra Yayıncılık, 2012-11)
   1942 yılının Kasım ayında yürürlüğe giren Varlık Vergisi Kanunu’yla ilgili son yıllarda kayda değer sayıda makale ve kitap yayınlanmıştır. Elinizdeki çalışmayı farklı kılan özellik ise bu uygulamanın günlük hayata ...