Toplam kayıt 1, listelenen: 1-1

    • Yunanlıların ve Anadolu Rumlarının anlatımıyla:İzmir savaşı 

      Umar, Bilge (İnkılap Kitabevi, 2002)
      1919-1922 Türk-Yunan savaşımına ve bunu izleyen ünlü "mübadele"ye ilişkin olarak aydınlarımızın bilgi edinebileceği Türkçe kaynak, günümüzde hayli zengin olmakla birlikte, hala önemli bir eksiklik gösteriyor: Yunanlıların ...