Toplam kayıt 1, listelenen: 1-1

    • Tanıkların anlatılarıyla Bursa tarihi:sözlü tarih arşivi 1919-1938 

      Yüceer, Saime (Uludağ Üniversitesi Yayınları, 2005)
      Yok olma aşamasına getirilmiş... Ölüme mahkum edilmiş bir ulusun kurtuluş ve kuruluş mücadelesinin Bursa boyutunu dönemin tanıkları anlatıyor. Tarihe yön veren lider Mustafa Kemal Atatürk'ün ütopyası olan, "Türk Ulusunun, ...