Toplam kayıt 2, listelenen: 1-2

  • Artvin:muhacirlik hatıraları 

   Önal, Ülkü (Erek Matbaası, 2010)
   Kitapta 93 Harbi sonrasında Osmanlı İmparotorluğu'nun Artvin'den çekilişiyle I Dünya Savaşı'na kadar bölgede süren Rus işgali sırasında Artvinlilerin özellikle Artvin'in bir ilçesi olan Ardanuç halkının yaşadıkları ...
  • Tanıkların diliyle Ermeni vahşeti:bir sözlü tarih denemesi 

   Solmaz, Gürsoy (Yeni Türkiye Yayınları, 2001)
   Gürsoy Solmaz, tek tek dolaşarak, o günleri yaşamış insanlarımızla konuşarak hazırladığı bu eseri ibret belgesi olsun diye aynen kaleme aldı. Ermeni zulmünü Erzurum'dan Revan'a (Erivan) kadar yaşamış vatandaşlarımızın ...