Toplam kayıt 1, listelenen: 1-1

    • Artvin:muhacirlik hatıraları 

      Önal, Ülkü (Erek Matbaası, 2010)
      Kitapta 93 Harbi sonrasında Osmanlı İmparotorluğu'nun Artvin'den çekilişiyle I Dünya Savaşı'na kadar bölgede süren Rus işgali sırasında Artvinlilerin özellikle Artvin'in bir ilçesi olan Ardanuç halkının yaşadıkları ...