Toplam kayıt 1, listelenen: 1-1

    • Nar taneleri:gayriresmi portreler 

      Sarıoğlu, Sezai (İletişim Yayınları, 2001)
      Dün ile bugün arasındaki örtüşmenin, çatışmanın ve yüzleşmenin anlamlı olabilmesi, sosyalistlerin yakın geçmişlerinin açığa çıkartılması ile mümkün. Geçmişin bilgisinin ve deneyiminin "sol resmi tarihler"in kavramlarına ...