Toplam kayıt 18, listelenen: 1-18

  • Anlatılarla ve fotoğraflarla 1914 öncesi Ermeni köy hayatı 

   Matossian, Mary Kilbourne; Villa, Susie Hoogasaian (Aras Yayıncılık, 2012)
   20. yy başlarında Anadolu'nun kırsal bölgelerinde yaşayan Ermenilerin gündelik hayatını konu alan bu inceleme, Anadolu'nun çeşitli yerlerinde dünyaya gelmiş olan kırk sekiz Ermeni'yle yapılmış kapsamlı görüşmelere dayanıyor. ...
  • Anılarda savaş 

   Tuna, H.Bülend (TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 2003-12)
   Bu kitapta yer alan görüşmeler savaş konusu merkeze alınarak Aron Angel, Aydın Boysan, Hande Suher, Maruf Önal, Niyazi Duranay, Orhan Şahinlar ile H. Bülend Tuna, Eyüp Muhcu ve Yıldız Uysal tarafından yapılmıştır. Tanıkların ...
  • Artvin:muhacirlik hatıraları 

   Önal, Ülkü (Erek Matbaası, 2010)
   Kitapta 93 Harbi sonrasında Osmanlı İmparotorluğu'nun Artvin'den çekilişiyle I Dünya Savaşı'na kadar bölgede süren Rus işgali sırasında Artvinlilerin özellikle Artvin'in bir ilçesi olan Ardanuç halkının yaşadıkları ...
  • Belgeler ve tanıkların ifadeleriyle Ermenilerin Türklere yaptıkları katliamlar ve soykırım:tandır 

   Kuzu, Ali (Kariyer Yayıncılık, 2011-04)
   Bugün, Anadolu topraklarında tespit edilen, Ermeniler tarafından katledilen Türklere ait 200’e yakın toplu mezar, 1915’teki tehcir kararına nasıl gelindiğini en iyi şekilde açıklıyor. Bu toplu mezarlardan sekizinde yapılan ...
  • Belleklerde yaşayan Bodrum 

   Çoban, Cezmi (P-Kitap, 2012-08)
   Bir yazar ve belgeci için eskiyi öğrenmek ve anlamak, onu geleceğe aktarma sorumluluğudur. "Belleklerde Yaşayan Bodrum" adlı eser, şehrimiz Bodrum'un yaşayan belleklerini, okuyucunun karşısına oturtuyor ve başlıyor ...
  • Beni yıkamadan gömün:Kürtler Ermeni soykırımını anlatıyor 

   Günel Tekin, Gülçiçek (Belge Yayınları, 2013-04)
   Öleceğini hissettiği zaman bize şu vasiyeti yapmıştı: ‘Beni yıkamadan gömün!’ Sebebini sormadım; ama anne, baba ve bütün akrabalarının yıkanmadan gömüldüğünü söylüyordu. Hep bize şunu derdi: ‘Annem, babam, kardeşlerim, ...
  • Büyükada:bir ada öyküsü 

   Akpınar, Semiha (Adalı Yayınları, 2014-06)
   Bu kitap için çalışmaya 1984 yılında başladı. Bir bölümü şimdi hayatta olmayan 100’den fazla Büyükadalı ile görüştü. Onların anlatılarını, kitabın tarihi ve tematik bölümleri altında bir araya getirdi. “Ben kitabım için ...
  • Cumhuriyet'te çocuktular 

   Gögüş Tan, Mine; Şahin, Özlem; Sever, Mustafa; Bora, Aksu (Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2007)
   Bir yönüyle çocukluk tarihine, diğer yönüyle Cumhuriyet'in, hatta bir başka açıdan da milli eğitimin tarihine ışık tutan Cumhuriyet'te Çocuktular, Mine Göğüş Tan'ın yönetiminde gerçekleştirilmiş bir sözlü tarih çalışması. ...
  • Diyarbakır Tebliğleri:Diyarbakır ve çevresi toplumsal ve ekonomik tarihi konferansı 

   Bilinmeyen yazar (Hrant Dink Vakfı, 2013)
   Kitap, Hrant Dink Vakfı’nın düzenlediği ‘Diyarbakır ve Çevresi Toplumsal ve Ekonomik Tarihi Konferansı’nda sunulan tebliğlerden oluşuyor. Tebliğlerde, Amerikalıların penceresinden 19. Yüzyılın Diyarbakır’ı; şehrin Osmanlı ...
  • Ermeni mezalimine ağıtlar 

   Arkun, Kemal (Akademisyen Yayıncılık, 2013-04)
   Kitapta, I. Dünya Savaşı yıllarında Doğu Anadolu Bölgesinde yaşanan Rus İşgali ve Ermenilerin yaptığı katliamlardan sağ kurtulan tanıklar yaşadıklarını anlatıyor. Olayları yaşayan kişilerin anlattıklarına yer veren yazar, ...
  • Ermeni soykırımı ve toplumsal hafıza 

   Svazlian, Verjine (Belge Yayınları, 2005-07)
   1915 yılında yaşananların insan belleklerinde asla silinmeyecek izleri kaldı. Verjine Svazlian, yürüttüğü sözlü tarih çalışması ile bu izleri toparlıyor. Benzeri bir çalışmanın bizde yürütülmesi gerekiyor. Gerek fail olarak, ...
  • Geçmişin sesinden Arnavutköy:Savaşın ve göçün çocukları 

   Yılmaz, Nail; Pamuk, Akif (Arnavutköy Belediyesi Yayınları, 2014)
  • Müslümanlaş(tırıl)mış Ermeniler (Konferans tebliğleri Kasım 2013) 

   Bilinmeyen yazar (Hrant Dink Vakfı, 2015)
   Hrant Dink Vakfı'nın Kasım 2013'te Boğaziçi Üniversitesi'nde, Malatya HAYDer'in girişimi ve Boğaziçi Üniversitesi'nin işbirliğiyle düzenlediği 'Müslümanlaş(tırıl)mış Ermeniler' başlıklı konferansta sunulan tebliğler bu ...
  • Sınırdaki kimlikler:Türkiye'ye ilhak sürecinde Hatay 

   Akyol Demirci, Esra (Libra Kitap, 2010-11)
   Bu kitapta etnik ve dini farklılıklar sonucunda birden fazla tarihsel anlatımın mümkün olduğu, Hatay'da yapılan etnografik bir çalışmayla ortaya konulmaya çalışılmıştır. Hatay'ın Türkiye'ye 1939'da gerçekleşen ilhakı, I. ...
  • Tanıkların diliyle Ermeni vahşeti:bir sözlü tarih denemesi 

   Solmaz, Gürsoy (Yeni Türkiye Yayınları, 2001)
   Gürsoy Solmaz, tek tek dolaşarak, o günleri yaşamış insanlarımızla konuşarak hazırladığı bu eseri ibret belgesi olsun diye aynen kaleme aldı. Ermeni zulmünü Erzurum'dan Revan'a (Erivan) kadar yaşamış vatandaşlarımızın ...
  • Yeniden kurulan hayatlar:Boşnakların Türkiye'ye göçleri (1878-1934) 

   Emgili, Fahriye (Bilge Kültür Sanat Yayınları, 2012-04)
   Türkiye, 1683-1699 yılları arasındaki Osmanlı-Almanya savaşından sonra, birçok kavmin ve birçok insanın sığınağı ve vatanı olmuştur. Bu Türkiye, 1800'lerden sonra, kitleler halinde vatanlarından kaçmak mecburiyetinde ...
  • Bir zamanlar Maltepe 

   Köselerden, Melek Y. (Maltepe Belediyesi, 2010)
   Onlar bana anılarını anlattılar. Anılarındaki Maltepe'yi. Bende; Maltepe'nin yakın tarihini gün ışığına çıkarmaya çalıştım. Bu kitabı okurken, sizde bir gün yeni araştırmalara ışık tutacak anılarınızı biriktirmeye ...