Toplam kayıt 2, listelenen: 1-2

  • Ermeni mezalimine ağıtlar 

   Arkun, Kemal (Akademisyen Yayıncılık, 2013-04)
   Kitapta, I. Dünya Savaşı yıllarında Doğu Anadolu Bölgesinde yaşanan Rus İşgali ve Ermenilerin yaptığı katliamlardan sağ kurtulan tanıklar yaşadıklarını anlatıyor. Olayları yaşayan kişilerin anlattıklarına yer veren yazar, ...
  • Sınırdaki kimlikler:Türkiye'ye ilhak sürecinde Hatay 

   Akyol Demirci, Esra (Libra Kitap, 2010-11)
   Bu kitapta etnik ve dini farklılıklar sonucunda birden fazla tarihsel anlatımın mümkün olduğu, Hatay'da yapılan etnografik bir çalışmayla ortaya konulmaya çalışılmıştır. Hatay'ın Türkiye'ye 1939'da gerçekleşen ilhakı, I. ...