Toplam kayıt 16, listelenen: 1-16

  • 0.0.1938 resmiyet ve hakikat 

   Aygün, Hüseyin (Dipnot Yayınları, 2011)
   Bu kitapta konuşanların hepsi “sıradan” insanlardır. Onlar “1938 in kılıç artıkları” olarak anılıyorlar. Çocuklarına, torunlarına, komşularına, arkadaşlarına, her gün, evde, kahvede, köyde, yaşadıkları yerlerde anlattıklarını ...
  • Belleklerdeki Dersim '38 

   Bilmez, Bülent; Kayacan, Gülay; Aslan, Şükrü (Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2015)
   Belleklerdeki Dersim ’38 adlı bu çalışma, dört farklı kuşağın Dersim ’38’e yönelik algılarını ortaya çıkarırken, aynı zamanda bugün de resmi tarih açısından örtük olmaya devam eden Dersim’in en sorunlu dönemini tanımaya ...
  • Dağların kayıp anahtarı 

   Taş, Cemal (İletişim Yayınları, 2010)
   “Bu dünyada nice dert, bela varsa biz onu gördük, kardeşim. Açlık mı dersin, susuzluk mu? Kış kıyamet günleri dağlarda aç üryan dolaştık. Askerlerin içinde esir kaldık. Çocuklarımızın acısını da gördük, kardeş acısı, koca ...
  • Dersim defterleri:Beyaz Dağ'da bir gün 

   Yağan, Emirali (İletişim Yayınları, 2013)
   15 Ağustos 1938’de Dersim’de neler oldu? Cumhuriyet tarihinin önemli olaylarından biri olan Dersim Harekatı’nın tanıkları aradan geçen onca zamana rağmen olan biteni acı içinde hatırlıyorlar. “Tertele” tanıklarının hikayeleri ...
  • Dersim raporları 

   Bulut, Faik (Doğa Basın Yayın, 2011)
   Dersim, isyanlarıyla bilinen bir Kürt bölgesidir. Aynı zamanda zengin bir mirasa da sahiptir. Kitap, işte bu zengin mirasa sahip Dersim'in dününe eğiliyor. Yazarın yöntemi kanıtsız yorumlar getirmek değil, aksine çok kanıt, ...
  • Dersim'i parantezden çıkarmak:Dersim sempozyumunun ardından 

   Hepkon, Zeliha (derleyen); Aydın, Songül (derleyen); Aslan, Şükrü (derleyen) (İletişim Yayınları, 2013)
   Dersim, son yıllarda Türkiye’nin yakın tarihinin en önemli yüzleşmelerinden birine konu oldu. Dersim adı, 1938'den sonra vilayete konan Tunceli adının arkasına parantez içinde yazılmaya başladı, şimdi artık “öz” ad olarak ...
  • Dersim'in etno-kültürel kimliği ve 1937-1938 tertelesi 

   Yıldız, Mehmet (Chiviyazıları Yayınevi, 2014)
  • Dersim'in kayıp kızları:"tertele çeneku":(kızların kıyımı) 

   Gündoğan, Nezahat; Gündoğan, Kazım (İletişim Yayınları, 2012)
   “Kız kardeşim 2-3 yaşlarındaydı. Adı Xece (Hacer). Bizi Ovacık’ta toplamış kafileler halinde Hozat üzerinden Elazığ’a götürüyorlardı. Yüzlerce belki binlerce insan. Ben 13 yaşlarındaydım. Her şeyi bugün gibi hatırlıyorum. ...
  • Herkesin bildiği sır:Dersim 

   Aslan, Şükrü (derleyen) (İletişim Yayınları, 2010)
   Tunceli’nin hakiki/otantik adı Dersim, artık daha sık telaffuz ediliyor. Dersim adının değiştirilmesine, dahası yasaklı bir kelimeye dönüşmesine yol açan 1938 kıtali, bir zamandır Türkiye’nin gündeminde. Sadece coğrafyasıyla ...
  • Kara vagon:Dersim-kırım ve sürgün 

   Fındık, Özgür (Fam Yayınları, 2012-04)
   Kara Vagon (Dersim-kırım ve Sürgün): 1937-1938 yıllarında bugünkü adı Tunceli olan Dersim'in, dil, kültür, inanç, insan ve diğer canlılar ile beraber bir bütün olarak değişimini; mağdurların, tanıkların, faillerin anlatılarına ...
  • Ma sekerdo kardaş?:N'etmişiz kardaş?:"Dersim 38" tanıklıkları 

   Algör, İlhami (hazırlayan) (Doğan Kitap, 2010-04)
   1937-38 yıllarında bugünkü Tunceli ilinin sınırlarını da kapsayan Dersim’e yönelik askeri harekatlar yapıldı. Harekat komutasının bir ayağı kuzey Munzurlar silsilesinde yer alan Kılıçkaya Dağı eteğinden Erzincan Ovası’na ...
  • Pülümür 

   Aslan, Şükrü (derleyen) (Ütopya Yayınları, 2016)
   Dersim kendine özgü etno-inançsal yapısıyla çeşitli renkler (Kırmanciya Beleke) içeren bir coğrafyadır. Bu toplum,kültürel geleneklerini nesilden nesile sözlü olarak aktarabilmiştir. Bunu mümkün kılan unsurlardan birisi ...
  • Süngü ve yara:Dersim 1938 katliam ve sürgün tanıklıkları 

   Beyi, Yusuf Baran (Dipnot Yayınları, 2012)
   1937-1938 yıllarında Dersim’de yapılanları bizzat yaşayanların tanıklıklarıyla sunuyor.
  • Sürgün(de) Kürtler:Kürt sorununu anlamak üzerine 

   Çelik Demirtola, Burçin (Aram Yayınevi, 2013-05)
   Yüzleşme gerçekler bilinmeden yapılabilir mi? Tam anlamıyla bir arınma için yüzleşme nasıl bir önkoşulsa bunu yapabilmek için de gerçeklerin-hiç değilse bunları birebir yaşayanlar tarafından-ortaya dökülmesi bizi kaçınılmaz ...
  • Tanıkların diliyle Dersim'38 

   Çem, Munzur (Peri Yayınları, 1999)
   Bu kitapta 1938'de Dersim'de yaşananlarla ilgili bir dizi röportaj yer alıyor. Gülümse Ey Dersim, özünde röportajların iskeletini oluşturduğu bir çalışmadır. Bir bölümde, dersim ile ilgili gözleme dayalı bilgilerin yer ...
  • Toplumsal bellek, kuşaklararası aktarım ve algı: Dersim '38' i hatırlamak 

   Bilmez, Bülent; Aslan, Şükrü; Kayacan, Gülay (Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2011)
   Belleklerdeki Dersim '38 Sözlü Tarih Projesi, dört farklı kuşağın Dersim '38'e yönelik algılarını ortaya çıkarırken, aynı zamanda bugün de resmi tarih açısından örtük olmaya devam eden Dersim'in en sorunlu dönemini tanımaya ...