Toplam kayıt 12, listelenen: 1-12

  • Belleklerde yaşayan Bodrum 

   Çoban, Cezmi (P-Kitap, 2012-08)
   Bir yazar ve belgeci için eskiyi öğrenmek ve anlamak, onu geleceğe aktarma sorumluluğudur. "Belleklerde Yaşayan Bodrum" adlı eser, şehrimiz Bodrum'un yaşayan belleklerini, okuyucunun karşısına oturtuyor ve başlıyor ...
  • Ben kimim?:Türkiye'de sözlü tarih, kimlik ve öznellik 

   Neyzi, Leyla (İletişim Yayınları, 2009)
   Ben Kimim?” Herkesin kendine bir ara ya da ara ara mutlaka sorduğu soru değil mi bu? Belki de insanın “asıl” sorusu… Leyla Neyzi’yle yaşam öykülerini paylaşan insanlar da bu soruyu soruyorlar, bu “asıl” sorunun ve cevaplarının ...
  • Birbirimizle konuşmak:Türkiye ve Ermenistan'da kişisel bellek anlatıları 

   Neyzi, Leyla (DDV İnternational, 2010)
   Kitap, Ağustos 2009 ile Şubat 2010 arasında Ermenistan ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yürütülen Ermenistan-Türkiye Uzlaşım Sürecine Katkı Olarak Yetişkin Eğitimi ve Sözlü Tarih Çalışması başlıklı araştırma projesinin ...
  • Fethinden mübadeleye:Sakız Türkleri 

   Tezcan, Murat (Akis Kitap, 2011-05)
   Sakız Adası ve mübadele kelimeleri, bazılarımız için bir şey ifade etmeyebilir. Ancak, elinizde tuttuğunuz bu kitap; atalarının mezarlarını, yüzyıllardır yaşadıkları evlerini, sokaklarını, dükkanlarını, sakız ağaçlarını ...
  • Geçmişin izleri:Yanıbaşımızdaki tarih için bir kılavuz 

   Danacıoğlu, Esra (Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2010-06)
   Bu kitap Türkiye'de tarih alanında bilebildiğimiz tarih tür ve söylemlerinden farklı bir yere işaret ediyor. Tarihi, soyutlamaların, uzak alanların ve zamanların konusu olmaktan çıkarıp tanıdık, bildik, yanıbaşımızdaki bir ...
  • Geçmişin sesi:sözlü tarih 

   Thompson, Paul (Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1999)
   Sözlü tarih insanlar etrafında kurulmuş bir tarih türüdür. Hayatı tarihin içine sokar. Kahramanlarını sadece liderler arasından değil, çoğunluğu oluşturan ve o ana kadar bilinmeyen insanlar arasından seçer. Toplumsal ...
  • İstanbul'da hatırlamak ve unutmak:birey, bellek ve aidiyet 

   Neyzi, Leyla (Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2011)
   İstanbul'da kaç İstanbul var? Aralarında uçurumlar bulunan semtlerin kentin bütününü kavrayışları kadar, farklı kuşakların "İstanbul" imgeleri de çok çeşitli bir görünüm oluşturuyor. Bir yandan göç olgusu, diğer yandan ...
  • Kuşaklar, deneyimler, tanıklıklar:Türkiye'de sözlü tarih çalışmaları konferansı 

   İlyasoğlu, Aynur (hazırlayan); Kayacan, Gülay (hazırlayan) (Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2006)
   Tarih Vakfı, 6-7 Haziran 1993'te sözlü tarih alanının öncülerinden Paul Thompson'ın onur konuşmacısı olarak davet edildiği bir Sözlü Tarih Atölyesi düzenlenmişti. O tarihten beri, Türkiye'de sözlü tarih ve yaşam tarihi ...
  • Musa'nın evlatları, Cumhuriyet'in yurtttaşları 

   Bali, Rıfat N. (İletişim Yayınları, 2001)
   Babil Talmud´unda `Krallığın kanunu, geçerli olan kanundur` yazar, Türkiye´de Yahudiler, yaşadıkları ülkenin iyi birer yurttaşı olmalarını öğütleyen bu kurala hep uymuş ve Türk-Yahudi birlikteliğini idealize etmişlerdi. ...
  • Sözlü tarih ve yerel tarihçi 

   Caunce, Stephen (Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2011-05)
   Sözlü tarih “sıradan insan”ın, yani hepimizin yaşamını konu edinir: İnsanlar nasıl yaşar, nasıl çalışır, ne iş yapar, neler düşünür, neler hisseder? İşte sözlü tarih, gündelik yaşantımızla, yaptığımız işlerle, duygularımız, ...
  • Torunlar 

   Altınay, Ayşe Gül; Çetin, Fethiye (Metis Yayınları, 2009)
   Bu kitapta, 1915'te ya da öncesinde müslümanlaştırılarak, asimile edilerek Anadolu'da kalmış Ermeni çocuklarının hikayelerini, torunlarının ağzından dinleyeceksiniz. Şimdilerde orta yaşlarını sürmekte olan bu torunlar ...