Toplam kayıt 1, listelenen: 1-1

    • Varlık vergisi:hatıralar-tanıklıklar 

      Bali, Rıfat, N. (derleyen) (Libra Yayıncılık, 2012-11)
      1942 yılının Kasım ayında yürürlüğe giren Varlık Vergisi Kanunu’yla ilgili son yıllarda kayda değer sayıda makale ve kitap yayınlanmıştır. Elinizdeki çalışmayı farklı kılan özellik ise bu uygulamanın günlük hayata ...