Toplam kayıt 1, listelenen: 1-1

    • Cumhuriyetin dindar kadınları 

      Barbarosoğlu, Fatma K. (Profil Yayıncılık, 2009-11)
      Resmi tarih, kadınları “çağdaş kadın” paydasında eşitledi. Eşitliğin dışında kalanlar görünmeyecek, bilinmeyecekti. Oysa Cumhuriyet’in bir de dindar kadınları vardı. Hayatları geçmiş ile gelecek arasında kurulmuş köprü... ...