Toplam kayıt 3, listelenen: 1-3

  • Kayıp işçi kadınlar:kayıtdışı çalışmaya dair bir alan araştırması 

   Kümbetoğlu, Belkıs; User, İnci; Akpınar, Aylin (Bağlam Yayınları, 2012)
   Çoğu henüz çocukken çalışmaya başlamış 213 kadın işçinin kayıtdışı çalışma deneyimleri... Merdivenaltı ter atölyelerinde tekstil ve konfeksiyon işi yapan, gıda sektöründe ya da hizmet işlerinde yer yer günde 12 saat yemeğe ...
  • Kuzey Kıbrıs'ta Türkiyeli göçmenler 

   Kurtuluş, Hatice; Purkıs, Semra (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2014-06)
   Onlar, Türkiye’nin en yoksul, eğitime ve bilgiye erişimi en sınırlı, modern yaşamla tanışmamış köylerinde ayakta kalmaya uğraşan emekçilerdi. Çoğu dağ veya orman köylüsüydü. Köylerinde geçim koşulları kalmadığını görünce ...
  • Yedi kat yerin altından uğultular geliyor:Yeni Çeltek'ten Soma'ya maden işçileri 

   Bütün, Onur (Dipnot Yayınları, 2015)
   Kitap, maden işçilerinin önemli deneyimlerinden biri olan Yeraltı Maden-İş Sendikası'nın tarihini kayıt altına alıp, maden işçilerinin komite-konsey örgütlenmeleri ile hayata geçirdiği özyönetim örneklerini inceliyor... ...