Toplam kayıt 7, listelenen: 1-7

  • Daha sesimizi duyurmadık:Avrupa'da Türk işçi çocukları 

   Gündüz, Vassaf (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010)
   İlk baskısı 1983'te Belge Yayınları tarafından yapılan Daha Sesimizi Duyurmadık-Avrupa'da Türk İşçi Çocukları adlı kitabın bu ikinci baskısında yazar, yirmi yıldan bu yana nelerin değiştiğini tartışıyor.
  • Geldiler ve kaldılar:Almanya Türkleri'nin yaşam öyküleri 

   Rıchter, Mıchael (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2005-10)
   İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları'nın Göç Çalışmaları dizisinde yayımladığı bu kitap Almanya'da Türkiye üzerine çalışmalarıyla tanınmış Körber Vakfı'nın yayını. Kitap Almanya'ya ilk giden Türk işçilerinin yaşam ...
  • Göç ve kültürel sermaye; Türkiye, Almanya, Kanada ve Büyük Britanya'da yüksek vasıflı göçmenler 

   Nohl, Arnd-Michael; Schittenhelm, Karin; Schmidtke, Oliver; Weib, Anja; Noyan, Türkis (çeviren) (Kitap Yayınevi, 2011-11)
   Türkiye Cumhuriyeti, homojen bir ulus devlet kurma çabasının sonucu olan nüfus değişimleriyle ve yakın tarihimizdeki yoğun kentleşme nedeniyle yüksek oranda göç hareketlerine tanık oldu. Cumhuriyetin ilk yıllarında Nazi ...
  • Kına'nın soluşu:Almanya'da gelin olmak 

   Gür, Metin (Günizi Yayıncılık, 2006-09)
   Kınanın Soluşu; Almanya”ya “gelin” gidenlerin ve dolayımında “güvey” olanların sosyo-kültürel hikayesidir... Sevme ve sevilmeyi körelten politik ve ekonomik nedenler itmiş onları Almanya’ya gelin gitmeye. Kimisi gelin ...
  • Türkiye'den Avusturya'ya göçün 50 yılı 

   Şimşek, Hüseyin (Belge Yayınları, 2014)
   Bu çalışmanın ilk notları, 1998'de Viyana'ya yerleşen yazarın, Ocak 1999'dan itibaren aylık bir derginin yayınlanmasına öncülük ettiği günlerde tutulmaya başlandı. Ocak 2007'den itibaren de televizyon haber programları ve ...
  • Vatan olan gurbet Almanya'ya işçi göçünün 50. yılı 

   Mortan, Kenan; Sarfati, Monelle (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2011-10)
   Kökleri daha eskilere uzansa da, Almanya'ya Türk işçi göçü, resmen 1961'de yapılan iş gücü alım antlaşmasıyla başlamıştı. Aradan geçen yarım yüzyılda, Almanların "konuk işçi"lerinden bir bölümü geri dönerken, büyük bölümü ...
  • Vatan olan gurbet II Avustralya'ya işçi göçünün 45. yılı 

   Mortan, Kenan; Sarfati, Monelle (İş Bankası Kültür Yayınları, 2014)
   1851’de sistemli olarak göçmen alımına başlayan Avustralya’da, 1888’de başlayan ırkçı “Beyazların Avustralya’sı Politikası” 1959’a dek yürürlükte kalarak göç sürecinde belirleyici olmuştu. Bu politikanın terkiyle dünyanın ...