Toplam kayıt 1, listelenen: 1-1

    • Sözlü tarihin büyük üstadı:dedem Ziya Şakir 

      Üstündağ, Ayda (Akıl Fikir Yayınları, 2011-10)
      Cumhuriyet devrinin ilk büyük sözlü tarih yazarı olan Ziya Şakir …Eserlerinin de tarihçiler tarafından halen ihmal edilmekte olduğuna işaret ermek gerekiyor. (Ali Birinci) Ziya Şakir, Türk yazı hayatının velut tabir edilen ...