Toplam kayıt 1, listelenen: 1-1

    • Ninelerimizin komşuları:Türk-Ermeni ilişkilerinin barışçı yönleri 

      Başkal, Zekeriya; Özdemir, Niyazi; Mercan, Mehmet; Beşirli, Mehmet; Vural, Hanifi; Demirci, Süleyman; Karataş, Turan; Laçiner, Sedat (Liberte Yayınları, 2009-12)
      Bazen eski bir çeyiz sandığını açtığımızda, onun kapağına işlenen şehrin siluetinde cami ve kilisenin birlikte resmedildiğini gördüğümüzde, bizden öncekilerin sahip olduğu bir şeyleri kaybettiğimizi hissediyorduk; bazen ...