Toplam kayıt 1, listelenen: 1-1

    • Geçmişten günümüze Türkiye’de paramiliter bir yapılanma:köy koruculuğu sistemi 

      Özar, Şemsa; Uçarlar, Nesrin; Aytar, Osman (Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Yayınları, 2013)
      Geçmişten günümüze Türkiye’de paramiliter bir yapılanma: köy koruculuğu sistemi başlıklı araştırmada, Türkiye'de köy koruculuğu sistemi, tarihsel ve sosyal bir bağlam içerisine yerleştirilerek inceleniyor. Bu çalışma, Geç ...