Toplam kayıt 1, listelenen: 1-1

    • Kayıp işçi kadınlar:kayıtdışı çalışmaya dair bir alan araştırması 

      Kümbetoğlu, Belkıs; User, İnci; Akpınar, Aylin (Bağlam Yayınları, 2012)
      Çoğu henüz çocukken çalışmaya başlamış 213 kadın işçinin kayıtdışı çalışma deneyimleri... Merdivenaltı ter atölyelerinde tekstil ve konfeksiyon işi yapan, gıda sektöründe ya da hizmet işlerinde yer yer günde 12 saat yemeğe ...