Toplam kayıt 38, listelenen: 21-38

  • İnsan ve mekan yüzüyle mübadele:1923'ten bugüne zorunlu göç 

   Tevfik, İhsan (İnkilap Kitabevi, 2014)
   Türklerin “Mübadele”, Rumların “Andalayi” diye adlandırdığı, karşılıklı yaklaşık iki milyon insanın hayatını etkileyen göç hareketi, dünya tarihinin devletlerarası bir anlaşmayla gerçekleştirilen en büyük nüfus değişim ...
  • İstanbul'da hatırlamak ve unutmak:birey, bellek ve aidiyet 

   Neyzi, Leyla (Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2011)
   İstanbul'da kaç İstanbul var? Aralarında uçurumlar bulunan semtlerin kentin bütününü kavrayışları kadar, farklı kuşakların "İstanbul" imgeleri de çok çeşitli bir görünüm oluşturuyor. Bir yandan göç olgusu, diğer yandan ...
  • Kılıç artıkları:Türkiye'nin gizli ve Müslümanlaşmış Ermenileri 

   Ritter, Laurence; Sivaslian, Max (Hrant Dink Vakfı Yayınları, 2013-11)
   Müslümanlaştırılmış veya gizli Ermeniler, çok yakın zamana dek, Türkler, Kürtler ve de Ermeniler arasında, üzeri örtülen, hakkında konuşulmayan bir tabuydu. Bu konu hakkında konuşulanlar belki de yalnızca, onları gizli ...
  • Ma sekerdo kardaş?:N'etmişiz kardaş?:"Dersim 38" tanıklıkları 

   Algör, İlhami (hazırlayan) (Doğan Kitap, 2010-04)
   1937-38 yıllarında bugünkü Tunceli ilinin sınırlarını da kapsayan Dersim’e yönelik askeri harekatlar yapıldı. Harekat komutasının bir ayağı kuzey Munzurlar silsilesinde yer alan Kılıçkaya Dağı eteğinden Erzincan Ovası’na ...
  • Bir mahallenin doğumu ve ölümü (1494-2008):Osmanlı İstanbulu'nda Kasap İlyas Mahallesi 

   Behar, Cem (Yapı Kredi Yayınları, 2014-05)
   Bu kitapta sözü edilen Kasap İlyas mahallesi bugün artık yok. Suriçi İstanbulu'nun Marmara Denizi kıyısındaki bu küçük mahallesi yasal varlığını kaybetti. Önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kabul ettiği 17 Mart 2008 ...
  • Mardin tebliğleri:Mardin ve çevresi toplumsal ve ekonomik tarihi konferansı 

   Bilinmeyen yazar (Hrant Dink Vakfı, 2013-10)
   Mardin Tebliğleri, 1838-1938 arasındaki yüz yıllık sürede, Anadolu'nun farklı din, dil ve kültürlerine beşik olmuş en kozmopolit bölgelerinden olan Mardin ve çevresinde yaşana toplumsal ve ekonomik değişimi tüm yönleriyle ...
  • Musa'nın evlatları, Cumhuriyet'in yurtttaşları 

   Bali, Rıfat N. (İletişim Yayınları, 2001)
   Babil Talmud´unda `Krallığın kanunu, geçerli olan kanundur` yazar, Türkiye´de Yahudiler, yaşadıkları ülkenin iyi birer yurttaşı olmalarını öğütleyen bu kurala hep uymuş ve Türk-Yahudi birlikteliğini idealize etmişlerdi. ...
  • Müslümanlaş(tırıl)mış Ermeniler (Konferans tebliğleri Kasım 2013) 

   Bilinmeyen yazar (Hrant Dink Vakfı, 2015)
   Hrant Dink Vakfı'nın Kasım 2013'te Boğaziçi Üniversitesi'nde, Malatya HAYDer'in girişimi ve Boğaziçi Üniversitesi'nin işbirliğiyle düzenlediği 'Müslümanlaş(tırıl)mış Ermeniler' başlıklı konferansta sunulan tebliğler bu ...
  • Nöbetleşe yoksulluk gecekondulaşma ve kent yoksulları:Sultanbeyli örneği 

   Işık, Oğuz; Pınarcıoğlu, M. Melih (İletişim Yayınları, 2009)
   Yoksulluk gerçeği, son yıllarda Türkiye'de derinleşiyor, boyutlanıyor, çeşitleniyor. Buna karşılık, görünmezleştiriliyor da. Yirmi otuz yıl öncesinde daha çok bir "acıma" nesnesi olan yoksulluk, şimdi daha çok bir dışlama, ...
  • Osmanlı Devleti ve Kürt milliyetçiliği 

   Özoğlu, Hakan (Kitap Yayınevi, 2005-10)
   Türkler ve Kürtler Anadolu'da uzun süre beraber yaşamış, aynı dini paylaşan önemli iki halk. Buna karşılık Türkiye üzerine yapılan ve özellikle Türkiye'de yayınlanan akademik çalışmalarda Kürt konusu yakın zamana kadar ...
  • Sözlü tarih görüşmeleriyle Kağıthane 

   Aslan, Şükrü; Şen, Besime; Kurtuluş, Hatice (Kağıthane Belediyesi, 2014-03)
   Dokuzu akademik kadro olmak üzere 10 kişilik bir ekibin çalıştığı projede, her kesimden isimle görüşüldü. Mahallelerin kuruluş dönemlerinde yetişkin olanların yanısıra çocuk yaşta olanlarla da konuşularak farklı görüş ...
  • Sözlü tarihin büyük üstadı:dedem Ziya Şakir 

   Üstündağ, Ayda (Akıl Fikir Yayınları, 2011-10)
   Cumhuriyet devrinin ilk büyük sözlü tarih yazarı olan Ziya Şakir …Eserlerinin de tarihçiler tarafından halen ihmal edilmekte olduğuna işaret ermek gerekiyor. (Ali Birinci) Ziya Şakir, Türk yazı hayatının velut tabir edilen ...
  • Sınırdaki kimlikler:Türkiye'ye ilhak sürecinde Hatay 

   Akyol Demirci, Esra (Libra Kitap, 2010-11)
   Bu kitapta etnik ve dini farklılıklar sonucunda birden fazla tarihsel anlatımın mümkün olduğu, Hatay'da yapılan etnografik bir çalışmayla ortaya konulmaya çalışılmıştır. Hatay'ın Türkiye'ye 1939'da gerçekleşen ilhakı, I. ...
  • Tanıkların anlatılarıyla Bursa tarihi:sözlü tarih arşivi 1919-1938 

   Yüceer, Saime (Uludağ Üniversitesi Yayınları, 2005)
   Yok olma aşamasına getirilmiş... Ölüme mahkum edilmiş bir ulusun kurtuluş ve kuruluş mücadelesinin Bursa boyutunu dönemin tanıkları anlatıyor. Tarihe yön veren lider Mustafa Kemal Atatürk'ün ütopyası olan, "Türk Ulusunun, ...
  • Türkiye'de Ermeniler:cemaat-birey-yurttaş 

   Özdoğan Göksu, Günay; Üstel, Füsun; Karakaşlı, Karin; Kentel, Ferhat (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2009-06)
   Bu kitaba temel olan araştırma, Türkiye Ermenilerinin tarih boyunca süregelen kimlik inşa etme süreçlerinde, etken olan tüm unsurların ele alınarak; çok boyutlu ve karmaşık olan bir gelişim içinde "cemaat" üyesi ve yurttaş ...
  • Türkiye'deki Kırım Tatar ve Nogay köy yerleşimleri 

   Kırımlı, Hakan (Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2012-07)
   Kırım Hanlığı'nın halkı olan Kırım Tatarları ve Nogaylar, Osmanlı Devleti'ne ve Türkiye Cumhuriyeti'ne göç eden en kalabalık topluluklardandır. Yüz binlerce Kırım Tatarı'nın ve Nogay'ın göçü, Osmanlı Devleti ve onun halefi ...
  • Vatanım yok memleketim var:İstanbul Rumları:mekan-bellek-ritüel 

   Türker, Nurdan (İletişim Yayınları, 2015)
   “İstanbullu olmak bir kere Yunanlılar arasında ve Rumlar arasında bir ayrıcalık olarak kabul edilir. Çünkü Şehr-i ali bu, çok eski gelenekleri olan bir cemaatten geliyorsunuz. Bu cemaatin ne de olsa hem yakın tarihte hem ...
  • Yeniden kurulan hayatlar:Boşnakların Türkiye'ye göçleri (1878-1934) 

   Emgili, Fahriye (Bilge Kültür Sanat Yayınları, 2012-04)
   Türkiye, 1683-1699 yılları arasındaki Osmanlı-Almanya savaşından sonra, birçok kavmin ve birçok insanın sığınağı ve vatanı olmuştur. Bu Türkiye, 1800'lerden sonra, kitleler halinde vatanlarından kaçmak mecburiyetinde ...