Basit öğe kaydını göster

Ilgın, Neşemden
2016-04-26T14:56:35Z
2016-04-26T14:56:35Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/399
Bu görüşme Lozan Mübadilleri Vakfı tarafından Mübadiller: Onlar İki Kere Yabancıydılar projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 46'dır.
1970 yılında İstanbul ilinin Çatalca ilçesinde doğan Neşemden Ilgın’ın ailesi, Drama’nın Borovo köyünden mübadele ile Çatalca’ya yerleştirilir. Dedeleri Türkiye’ye deniz yoluyla gelen Ilgın, Drama’da hayvancılıkla uğraşan ailesinin, mübadeleden sonra da aynı işi yaptığından bahseder.tr_TR
Lozan Mübadilleri Vakfıtr_TR
audio/x-mpegtr_TR
text/plain
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Yunanistantr_TR
Lozan Anlaşmasıtr_TR
Mübadeletr_TR
Mübadillertr_TR
Göçtr_TR
Rumlartr_TR
Neşemden Ilgın ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1970, İstanbul; T.C.; Kadıntr_TR
Mübadiller: Onlar iki kere yabancıydılar. hazırlayan Sefer Güvenç. İstanbul: Lozan Mübadilleri Vakfı yayınları, 2015.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster