Basit öğe kaydını göster

Terzoğlu, Haris
2016-04-26T14:55:21Z
2016-04-26T14:55:21Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/398
Bu görüşme Lozan Mübadilleri Vakfı tarafından Mübadiller: Onlar İki Kere Yabancıydılar projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 46'dır.
1982 yılında Yunanistan’ın Karacaova bölgesindeki Aridea köyünde doğan Haris Terzoğlu’nun ailesi, Safranbolu’dan mübadele ile Aridea’ya yerleştirilir. Terzioğlu, 1922 yılında Yunanistan’a göç eden ailenin, mübadeleden önce varlıklı olduğunu ancak sonrasında büyük zorluklarla karşılaştığını anlatır. Pontusça ve Rumca konuşan aile büyüklerinin, Türklerle kurduğu ilişkilere de değinen Terzoğlu, babasından dinlediği göç hikayelerini aktarır.tr_TR
Lozan Mübadilleri Vakfıtr_TR
audio/x-mpegtr_TR
text/plain
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Yunanistantr_TR
Lozan Anlaşmasıtr_TR
Mübadeletr_TR
Mübadillertr_TR
Göçtr_TR
Türklertr_TR
Haris Terzoğlu ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1982, Aridea; Yunanistan; Fizik Tedavi Uzmanıtr_TR
Mübadiller: Onlar iki kere yabancıydılar. hazırlayan Sefer Güvenç. İstanbul: Lozan Mübadilleri Vakfı yayınları, 2015.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster