Basit öğe kaydını göster

Gümüşdere, İpek
2016-04-26T14:53:42Z
2016-04-26T14:53:42Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/397
Bu görüşme Lozan Mübadilleri Vakfı tarafından Mübadiller: Onlar İki Kere Yabancıydılar projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 46'dır.
1970 yılında İstanbul ilinin Çatalca ilçesinde doğan İpek Gümüşdere'nin ailesi, Yunanistan'ın Nasliç kazasının Vaypis köyünden mübadele ile gelir. Babaannesi ve dedesinin Rumca konuştuklarını ve kendilerine Patriot dediklerini anlatır. Mübadil olduğunu söylediğinde bazı olumsuz tepkiler aldığından bahseden Gümüşdere’nin eşi de Yugoslavya göçmenidir.tr_TR
Lozan Mübadilleri Vakfıtr_TR
audio/x-mpegtr_TR
text/plain
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Yunanistantr_TR
Lozan Anlaşmasıtr_TR
Mübadeletr_TR
Mübadillertr_TR
Göçtr_TR
Patriotlartr_TR
İpek Gümüşdere ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1970, İstanbul; T.C.; Kadıntr_TR
Mübadiller: Onlar iki kere yabancıydılar. hazırlayan Sefer Güvenç. İstanbul: Lozan Mübadilleri Vakfı yayınları, 2015.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster