Basit öğe kaydını göster

Grigoriadou, Paraskevi
2016-04-26T14:53:05Z
2016-04-26T14:53:05Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/396
Bu görüşme Lozan Mübadilleri Vakfı tarafından Mübadiller: Onlar İki Kere Yabancıydılar projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 46'dır.
1975 yılında Yunanistan’ın Frangi köyünde doğan Paraskevi Grigoriadou’nun anne tarafı Samsun’dan, baba tarafı ise Silivri’den mübadele ile Frangi köyüne yerleştirilir. Kağnı arabasıyla göç eden ailenin memleketlerinde iken çok varlıklı olduğunu anlatan Grigoriadou, konuşma dilleri Yunanca olduğu için ailenin bu konuda sıkıntı çekmediğinden ancak doğup büyüdükleri toprakları terk etmek zorunda kaldıkları için duydukları üzüntüden bahseder.tr_TR
Lozan Mübadilleri Vakfıtr_TR
audio/x-mpegtr_TR
text/plain
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Yunanistantr_TR
Lozan Anlaşmasıtr_TR
Mübadeletr_TR
Mübadillertr_TR
Göçtr_TR
Türklertr_TR
Paraskevi Grigoriadou ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1975, Frangi; Yunanistan; Kadıntr_TR
Mübadiller: Onlar iki kere yabancıydılar. hazırlayan Sefer Güvenç. İstanbul: Lozan Mübadilleri Vakfı yayınları, 2015.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster