Basit öğe kaydını göster

Özmen, Nazan
2016-04-26T14:52:15Z
2016-04-26T14:52:15Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/395
Bu görüşme Lozan Mübadilleri Vakfı tarafından Mübadiller: Onlar İki Kere Yabancıydılar projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 46'dır.
Bu görüşme Lozan Mübadilleri Vakfı tarafından Mübadiller: Onlar İki Kere Yabancıydılar projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 46'dır.
1969 yılında İstanbul’un Çatalca ilçesinin Kestanelik köyünde doğan Nazan Özmen’in ailesi Yunanistan’ın Nasliç kazasının Vaypis köyünden mübadele ile Kestanelik’e yerleştirilir. Ailesinin mübadeleden önce Rumlarla dostluk ve komşuluk içinde olduklarını ve Türkçe bilmediklerini anlatan Özmen, büyüklerinin memleket özleminden de bahseder.tr_TR
Lozan Mübadilleri Vakfıtr_TR
audio/x-mpegtr_TR
text/plain
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Yunanistantr_TR
Lozan Anlaşmasıtr_TR
Mübadeletr_TR
Mübadillertr_TR
Göçtr_TR
Rumlartr_TR
Patriotlartr_TR
Nazan Özmen ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1969, İstanbul; T.C.; Kadıntr_TR
Mübadiller: Onlar iki kere yabancıydılar. hazırlayan Sefer Güvenç. İstanbul: Lozan Mübadilleri Vakfı yayınları, 2015.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster