Basit öğe kaydını göster

Aydın, Cengiz
2016-04-26T14:46:57Z
2016-04-26T14:46:57Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/393
Bu görüşme Lozan Mübadilleri Vakfı tarafından Mübadiller: Onlar İki Kere Yabancıydılar projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 46'dır.
1954 yılında İstanbul’un Çatalca ilçesinin Elbasan köyünde doğan Cengiz Aydın’ın ailesi, Yunanistan’ın Nasliç kazasının Vaypis köyünden mübadele ile Elbasan’a yerleştirilir. Mübadeleden hemen önce baş gösteren sıkıntılardan ve Türklerin Rumlarla ilişkilerinden bahseden Aydın, göç sürecinde ve sonrasında yaşananlara da değinir.tr_TR
Lozan Mübadilleri Vakfıtr_TR
audio/x-mpegtr_TR
text/plain
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Yunanistantr_TR
Lozan Anlaşmasıtr_TR
Mübadeletr_TR
Mübadillertr_TR
Göçtr_TR
Rumlartr_TR
Cengiz Aydın ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1954, İstanbul; T.C.; Erkektr_TR
Mübadiller: Onlar iki kere yabancıydılar. hazırlayan Sefer Güvenç. İstanbul: Lozan Mübadilleri Vakfı yayınları, 2015.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster