Basit öğe kaydını göster

Damianidou, Maria
2016-04-26T12:52:12Z
2016-04-26T12:52:12Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/390
Bu görüşme Lozan Mübadilleri Vakfı tarafından Mübadiller: Onlar İki Kere Yabancıydılar projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 46'dır.
1967 yılında Skidra’da doğan Maria Damianidou’nun ailesi Kars’ın Mağaracık köyünden mübadele ile Skidra’ya yerleştirilir. Aile büyüklerinin memleket özleminin vefatlarına kadar devam ettiğini ve mübadeleden sonra büyük sıkıntılar çektiğini söyler.tr_TR
Lozan Mübadilleri Vakfıtr_TR
audio/x-mpegtr_TR
text/plain
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Yunanistantr_TR
Lozan Anlaşmasıtr_TR
Mübadeletr_TR
Mübadillertr_TR
Göçtr_TR
Türklertr_TR
Maria Damianidou ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1967, Skidra; Yunanistan; Kadın; Ziraat Teknisyenitr_TR
Mübadiller: Onlar iki kere yabancıydılar. hazırlayan Sefer Güvenç. İstanbul: Lozan Mübadilleri Vakfı yayınları, 2015.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster