Basit öğe kaydını göster

Dinç, Mesut
2016-04-26T12:51:37Z
2016-04-26T12:51:37Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/389
Bu görüşme Lozan Mübadilleri Vakfı tarafından Mübadiller: Onlar İki Kere Yabancıydılar projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 46'dır.
01.05.1962 tarihinde İstanbul’un Çatalca ilçesinin Ovayenice köyünde doğan Mesut Dinç’in ailesi, Yunanistan’ın Nasliç kazasının Renda ve Yangov köylerinden mübalede ile Ovayenice’ye yerleştirilir. Babaannesinin sürekli memleketini anlattığından bahseden Dinç, mübadeleden önce baş gösteren baskın ve yağmalara da değinir. Yunanistan’daki Rum komşularını ve dostluklarını aktaran babaannesi ve mübadele haberi geldiği gün yola çıkan anneannesinin göç hikayesi hakkında detaylı bilgiler verir.tr_TR
Lozan Mübadilleri Vakfıtr_TR
audio/x-mpegtr_TR
text/plain
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Yunanistantr_TR
Lozan Anlaşmasıtr_TR
Mübadeletr_TR
Mübadillertr_TR
Göçtr_TR
Rumlartr_TR
Komşuluktr_TR
Patriotlartr_TR
Mesut Dinç ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
01.05.1962, İstanbul; T.C.; Erkektr_TR
Mübadiller: Onlar iki kere yabancıydılar. hazırlayan Sefer Güvenç. İstanbul: Lozan Mübadilleri Vakfı yayınları, 2015.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster