Basit öğe kaydını göster

DanışmanKarta, Nurullah
YazarKüpüç, Esra
Veri Giriş Tarihi2016-04-26T12:47:54Z
Veri Onay Tarihi2016-04-26T12:47:54Z
Yayın Tarihi2014
Künye BilgisiKüpüç, Esra. Sözlü tarih kavramı ve sözlü tarihin tarih öğretimindeki rolü. danışman Nurullah Karta. Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2014. 105 s.tr_TR
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/387
ÖzetBu çalışmanın amacı, sözlü tarih kavramını detaylı bir şekilde irdelemek, söz ile tarih kavramları arasındaki bağlantıyı vurgulamak ve Türkiye'deki sözlü tarih çalışmaları hakkında bilgi vermektir. Bu çalışma ile birlikte sözlü tarihin, tarih öğretimindeki rolü saptanarak, eğitim tarihi açısından sözlü tarihin yeri ve önemi değerlendirilecektir. Ayrıca sözlü tarihin amaçları, kaynakları, faydaları, sınırlılıkları, çalışma esnasında dikkat edilecek noktalar ve sözlü tarih çalışmasının yöntemi ile ilgili de bilgilendirme yapılacaktır.tr_TR
ÖzetThe aim of this study, is to examine the concept of verbal history in detail, to emphasize the relation between the concepts of speech and history, to indicate the significance and place of verbal history from the point of educational history, identifying the active role of verbal history. In this study, a sample verbal history study will be included as well.tr_TR
Dilturtr_TR
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar KelimelerSöztr_TR
Anahtar KelimelerTarihtr_TR
Anahtar KelimelerTarih Öğretimitr_TR
Anahtar KelimelerSpeechtr_TR
Anahtar KelimelerHistorytr_TR
Anahtar KelimelerHistory Teachingtr_TR
BaşlıkSözlü tarih kavramı ve sözlü tarihin tarih öğretimindeki rolütr_TR
Yayın TürüYüksek Lisans Tezitr_TR
Üniversite/Enstitü/BölümYüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR


Bu öğenin dosyaları:

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster