Basit öğe kaydını göster

DanışmanŞahin, Muhammet
YazarSarı, İbrahim
Veri Giriş Tarihi2016-04-26T12:46:20Z
Veri Onay Tarihi2016-04-26T12:46:20Z
Yayın Tarihi2002
Künye BilgisiSarı, İbrahim. Sosyal bilgiler dersi tarih ünitelerinde bir yöntem olarak sözlü tarih. danışman Muhammet Şahin. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2002. 105 s.tr_TR
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/386
AçıklamaBu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır.tr_TR
ÖzetBu araştırmada literatür araştırması yöntemi kullanılmış olup araştırma, giriş, üç bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Giriş kısmında, sosyal bilim ve sosyal bilgiler kavramları ele alınarak, sosyal bilgiler öğretimi ve bununla ilişkili olarak tarih öğretimi kavramları üzerinde durulmuştur. I. Bölümde, akademik tarih ile sözlü tarih arasındaki ilişkinin, Amerika, İngiltere ve Almanya örneklerinden yola çıkarak gelişim süreci işlenmiş, sözlü tarih ile sözlü gelenek arasındaki fark belirlenmiş ve sözlü tarihin akademik tarihe etkisi tartışılmıştır. II. Bölümde, sözlü tarihin eğitim ile bağlantısı ele alınarak İngiltere ve Amerika'daki okullarda uygulanan sözlü tarih etkinliklerine bakılmış ve Türkiye'de nasıl uygulanabileceği tartışılmıştır. III. Bölümde ise sözlü tarih uygulamaları için tavsiyeler ve uygulama sorulan vardır. Araştırma, sözlü tarih yöntemine dayalı tarih öğretimi ile tarih derslerinin daha ilginç ve zihinlerde daha kalıcı olabileceğini savunmaktadır.tr_TR
ÖzetThis study which includes introduction, three parts and conclusion was conducted by using literature research. Introduction part, the concepts of social science and social studies were taken, social studies teaching and related to it history teaching were to mentoined about. In first section the development of relationship between academic history and oral history was searched with the help of the examples in America, England and Germany; difference between oral history and oral tradition was determined; and the impact of oral history on academic history was disscussed. In second section, oral history activities that are performed in the schools of America and England were searched taking the interaction between oral history and education. And also how oral history can be applied in Turkey was discussed. In third section there are advices about the application of oral history and the questions about it. This study as a result suggest that history courses would be more interesting with history teaching, which is relied on oral history method.tr_TR
Dilturtr_TR
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar KelimelerSosyal Bilgiler Dersitr_TR
Anahtar KelimelerSosyal Bilimlertr_TR
Anahtar KelimelerÖğretim Yöntemleritr_TR
Anahtar KelimelerSocial Studiestr_TR
Anahtar KelimelerSocial Sciencestr_TR
Anahtar KelimelerInstsruction Methodstr_TR
BaşlıkSosyal bilgiler dersi tarih ünitelerinde bir yöntem olarak sözlü tarihtr_TR
Diğer BaşlıkOral history as a method in the units of history in the social studiestr_TR
Yayın TürüYüksek Lisans Tezitr_TR
Üniversite/Enstitü/BölümGazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster