Basit öğe kaydını göster

Şekercioğlu, Ersan
Gök, Sibel
2020-01-25T08:45:09Z
2020-01-25T08:45:09Z
2010-04-13
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3826
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Bursa’nın Tarihi Mahalleleri I projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 120'dir.tr_TR
1938 yılında doğan Ersan Şekercioğlu kırtasiye dükkanının sahibidir. Oturdukları evden bahseden Şekercioğlu, o dönemde mahallede 6-7 taksi olduğunu söyler. Mahalledeki sütçü ve yoğurtçular hakkında bilgi verir. Sonrasında muhitlerinde bulunan sinemalar, lokantalar ve pastanelerin isimlerini sayar.tr_TR
Bursa Büyükşehir Belediyesitr_TR
text/plaintr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Alipaşa Mahallesi (Osmangazi, Bursa, Türkiye)tr_TR
Sinemalartr_TR
Lokantalartr_TR
Ersan Şekercioğlu ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1938, Bursa; T.C.; Erkektr_TR
Türkiye, Bursa, Osmangazi, Alipaşa Mahallesitr_TR
Bursa’nın Tarihi Mahalleleri I. editör Neslihan Dostoğlu, Yusuf Dostoğlu, Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2011.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster