Basit öğe kaydını göster

YazarDere, İlker
Veri Giriş Tarihi2019-11-13T11:22:41Z
Veri Onay Tarihi2019-11-13T11:22:41Z
Yayın Tarihi2019-11-13
ISSN2602-4225
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/3822
ÖzetTürk toplumunun kültürel, milli ve manevi değerleriyle ilgili çeşitli konuları içeren hayat bilgisi dersleri sayesinde öğrenciler, yaşadığı toplumu tanımaya başlarlar. Toplumun kültürü ve değerlerinin en önemli ve yakın kaynakları ailelerdir. Öğrenciler, özellikle yaşlı insanlarla konuşarak kendi kültürlerini öğrenebilirler. Bu bağlamda kültür ve değer öğretiminde kullanılabilecek en uygun yöntemlerden birisi sözlü tarihtir. Bir sözlü tarih çalışmasında öğrenciler; aile üyeleri, akrabaları ve komşularıyla görüşür ve temel bilimsel adımları takip ederek toplumun kültürünü ve değerlerini keşfederler. Bu araştırma, somut olmayan kültürel miras ögelerinin öğretiminde sözlü tarih yönteminin katkılarını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması deseni kullanılan araştırmanın çalışma grubunu, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde hizmet veren özel bir okulun 2. sınıf öğrencileri (24) oluşturmaktadır. Öğrenciler, velilerin yazılı izniyle ortak araştırmacının okuttuğu çeşitli sınıflardan seçilmiştir. Araştırmada Ön Bilgi Değerlendirme Formları, Son Bilgi Değerlendirme Formları, Çalışma Değerlendirme Soruları ve Kaynak Kişi Görüşme Değerlendirme Formlarından veri toplanmıştır. Toplanan veriler, içerik analizine tabii tutularak analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Çalışmanın sonuçları, sözlü tarih uygulamasının öğrencilerin yakın çevresindeki somut olmayan kültürel miras ögelerini tanımalarını sağladığını göstermiştir. Ayrıca değişim ve sürekliliği algılayan öğrenciler, değişimin daha çok olumsuz boyutuna odaklanmıştır. Bunların yanında kaynak kişiler, çalışmanın iki nesli bir araya getirdiğine ve kültürün tanınmasına yardımcı olduğuna dikkat çekmişlerdir.tr_TR
Dilturtr_TR
DOI (For Scopus)10.29345/futvis.61tr_TR
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar KelimelerHayat Bilgisi Dersitr_TR
Anahtar Kelimelerİlkokultr_TR
Anahtar KelimelerSözlü Tarihtr_TR
Anahtar KelimelerKültürel Mirasın Öğretimitr_TR
Anahtar KelimelerDeğişim ve Sürekliliktr_TR
Anahtar KelimelerLife Studies Coursetr_TR
Anahtar KelimelerElemantary Schooltr_TR
Anahtar KelimelerOral Historytr_TR
Anahtar KelimelerTeaching of Culture Heritagetr_TR
Anahtar KelimelerChange and Continuitytr_TR
BaşlıkHayat Bilgisi derslerinde sözlü tarihle kültürel mirasın öğretimitr_TR
Yayın TürüArticletr_TR
Dergi AdıGelecek Vizyonlar Dergisitr_TR
Cilt2tr_TR
Başlangıç Sayfası40tr_TR
Bitiş Sayfası47tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster