Basit öğe kaydını göster

Türkmenoğlu, Mustafa
Tatlısu, Muhammed
2019-08-31T12:51:40Z
2019-08-31T12:51:40Z
2018-11-21
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3816
1961'de doğan Türkmenoğlu, görüşmenin başında çarşı esnafının İstanbul Üniversitesi'yle iyi bir ilişki içerisinde olduğunu, hocaların kitaplarını bastıkları söyler. Ona göre İbrahim Müteferrika büstünün açılması önemli bir olaydır. 1980 öncesi daha çok felsefi ve ideolojik kitapların satıldığını şimdi ise daha çok popüler kültürün hakim olduğu kitapların daha çok tanındığını ve satıldığını ekler. Turan Türkmenoğlu'nun "Anı Defteri"nden bahseder. Çarşının yanındaki işportacı esnafı hakkında kısa bilgi verir. Küllük Kahvesi'nin şimdi olmasının bir şey ifade etmeyeceği görüşündedir. Zira Küllük'e gelecek adam kalmamıştır. Çarşıya gelen meşhur bazı isimlerden bahseder. Kendisini tanımlarken dede mesleği olarak sahafız ama şu an kitap satıcısıyız ifadelerini kullanır. Yasaklı kitapların çarşıdaki satışı ile ilgili bilgiler verir. Çarşı Derneği ile ilgili eleştiride bulunur. Kitap temin şekillerinden kısaca bahseder. Dükkan kiralarının sahaflık mesleğini dönüştürdüğü görüşündedir.Sahaflar çarşısının esnafı hakkında bazı değerlendirmelerde bulunur. Sahaf dükkanlarında kültürel sohbet ortamının kalmadığını ifade eder. Tarih Boyunca Sahaflık ve İstanbul Sahaflar Çarşısı kitabı ile ilgili değerlendirmelerde bulunur. Dijital Sahaflık olarak isimlendirdiği yeni dönemden bahseder. Türkmenoğlu, çarşıda usta çırak ilişkisinin devam ettiği görüşündedir. Görüşmenin sonunda 20. asırdaki yangının çıkış hikayesini anlatır.tr_TR
Muhammed Tatlısutr_TR
23:35tr_TR
text/plaintr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Ortaylı, İlbertr_TR
Şengör, Celaltr_TR
Ayvazoğlu, Beşirtr_TR
Yelkenci, Raiftr_TR
Gölpınarlı, Abdülkadirtr_TR
Akçay, İsmailtr_TR
Sarumsak, Adiltr_TR
Hüseyin Avni Dedetr_TR
Us, Hakkı Tarıktr_TR
Ertem, Alitr_TR
Dijital Sahaflıktr_TR
Mustafa Türkmenoğlu ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1961, İstanbul; T.C.; Erkek; Sahaftr_TR
Türkiye, İstanbul, Fatih, Beyazıttr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster