Basit öğe kaydını göster

Erbasın, Faik Gökay
Türkmen, Esra
2019-08-24T11:02:41Z
2019-08-24T11:02:41Z
2010-08-09
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3810
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Bursa’nın Tarihi Mahalleleri 1 projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 120'dir.tr_TR
Hocaalizade Mahallesi’nde doğan Faik Gökay Erbasın, dede mesleği olan matbaacılıkla uğraşmaktadır. Aynı zamanda mahallenin muhtarlığını yapmaktadır. Mahallenin isminin nereden geldiğinden bahsettikten sonra eski halinin nasıl olduğu hakkında da bilgiler verir. Mahalledeki dükkanlar ve sahiplerini anlatır. Mahalleye ilk otomobilin ve telefonun gelişinden de bahseder. Bayramların mahallede nasıl geçtiğini kısaca anlatır o dönemdeki batıl inançlardan da kısaca bahseder. Son olarak oyuncu Erdal Özyağcılar’ın da bu mahalleden olduğunu ekler.tr_TR
Bursa Büyükşehir Belediyesitr_TR
text/plaintr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Hocaalizade Mahallesi (Osmangazi, Bursa, Türkiye)tr_TR
Matbaacılıktr_TR
Muhtartr_TR
Komşuluk İlişkileritr_TR
Siğil Dedetr_TR
Faik Gökay Erbasın ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
Bursa; T.C.; Erkektr_TR
Türkiye, Bursa, Osmangazi, Hocaalizade Mahallesitr_TR
Bursa’nın Tarihi Mahalleleri 1. editör Neslihan Dostoğlu, Yusuf Dostoğlu, Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2011.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster