Basit öğe kaydını göster

Kılıç, Altemur
Üstün, Hasan
2019-08-24T08:38:45Z
2019-08-24T08:38:45Z
2008-10
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3804
Bu görüşme, Suat Gezgin’in yürütücülüğünde, Veli Polat ve H. Esra Ercan’ın koordinatörlüğünde İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nün katkılarıyla Türkiye Sözlü Basın Tarihi Projesi Cilt I başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 15'tir.tr_TR
1923 yılında Ankara’da doğan Altemur Kılıç, ilkokulu İstanbul’da bir İngiliz okulunda, liseyi Robert Kolej’de okur. 1944’te mezun olur. Kendisini aşırı milliyetçi hatta turancı olarak tanımlar, aşırılığının zamanla azaldığını ifade eder. Babası Atatürk’ün yanında çalıştığı için onu çok göremez. Amcası Muzaffer Kılıç tarafından yetiştirilir. Küçük yaştan itibaren gazeteciliğe ilgi duyar. Bir süre İngilizce öğretmenliği yapsa da sonunda Tasvir-i Efkar Gazetesi'nde muhabir olarak çalışmaya başlar. Vatan Gazetesi’nde gazetenin hazırlık kısmında çalışma imkanı bulur. Polis ve Beyoğlu muhabirliğiyle birlikte gece sekreterliği de yapar. Maaşı az olduğundan Associated Press’te ek bir iş bulur. 1940’ların sonunda Ankara’da muhabirlik yaparken Birleşmiş Milletler’den iş teklifi gelir. BM Güvenlik Konseyi masasında çalışır. Amerika’da New School For Social Research’te siyasi bilgiler ve iletişim okur. İstanbul’a geri döner. Gazetecilikte iki ana amacından bahseden Kılıç, bunların tabloid gazete çıkarmak ve Newsweek tarzında bir dergi çıkarmak olduğunu söyler. İstanbul’da çıkardığı İlk Devir gazetesi çok sürmez. Ancak o sırada Washington basın ataşeliğine atanır. 1954-1959 yılları arasında bu görevi yürütür. Dünya ve Türkiye ismindeki üniversite tezini kitaplaştırır. CBS’nin prodüktörlüğünde Çanakkale, Gelibolu ve Atatürk’ün hayatını anlatan filmler yaptırır. Bu başarılarıyla dikkat çektiğini söyler, Ankara’da Basın Yayın Genel Müdürlüğü’ne atanır. O sırada radyolardan da sorumlu olduğu için Radyo Davasında yargılanıp dokuz ay hapis yatar. Radyoları Demokrat Parti yararına kullanmakla suçlanır. Daha sonra Hür Vatan Gazetesi’nde sekreterlik yapan Kılıç, Abdi İpekçi’nin davetiyle Milliyet’te çalışmaya başlar. Burada hayali olan tabloidi çıkarırlar. Turhan Aytul ve İpekçi’yle beraber Gün Gazetesi’ni çıkarır. Bir süre sonra kapatırlar. Sonrasında tekrar basın ataşelikleri görevine devam eden Kılıç, Almanya’da bu görevi yerine getirdikten sonra basın yayın genel müdürü olur. Televizyonun Türkiye’ye gelmesinde büyük rol oynar. Amerika’da basın müşavirliği yapar. Türk Gazeteciler Cemiyeti’nin kuruluşunda payı olsa da çalışmalarda aktif rol almaz. Demokrat Parti döneminde yazdıklarından davalık olmaz. 27 Mayıs zamanı Harp Okulu’na götürülüp kötü muamele görür. Yassıada’da yaklaşık dokuz ay kalır, sonunda beraat eder. Sonrasında radyo gazeteciliğini getirir ve iktidarla arayı iyi tutmaya çalıştığını ifade eder. Kore Savaşı’na gönüllü olarak basında vazife alır. 12 Eylül sürecinde Amerika’da elçilik yapar, büyük elçilik beklerken atanmaz ve yurda geri döner. İşsiz kalmamak için Amerikan şirketlerin temsilciliğini yapmaya başlar. Ticaretten anlamadığı için gazeteceliğe geri dönen Kılıç, Yankı Gazetesi’ni çıkarır, sonrasında Türkiye Gazetesi'nde ve Tercüman Gazetesi'nde çalışır. Turgut Özal’ın isteğiyle zor durumda olan Tercüman’a genel yayın yönetmeni olur. Ardından İzmir’de TÜSİAD desteğiyle ikinci Devir dergisini çıkarır. Yaşar Holding tarafından finanse edilen dergi, özel teşebbüsün bir organı olarak sola karşıdır. Abdi İpekçi’nin Milliyet’e katılmasına vesile olmasını yaptığı en iyi işlerden biri olarak gören Kılıç, Milliyet’i ilk modern gazetemiz olarak tanımlar. Yaşadığı yer olan Alanya’da üç tane gazeteyi beğendiğini ifade eder, Yeni Alanya ve Vizyon dergisinden bahseder.tr_TR
Suat Gezgintr_TR
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümütr_TR
text/plaintr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Ecevit, Bülenttr_TR
Atatürk, Mustafa Kemaltr_TR
Beyoğlu Muhabirliğitr_TR
Yalman, Ahmet Emintr_TR
Vatan Gazetesitr_TR
Ankara (Türkiye)tr_TR
Demokrat Parti (DP)tr_TR
Menderes, Adnantr_TR
New York (ABD)tr_TR
İpekçi, Abditr_TR
Göğüş, Ali İhsantr_TR
Milliyet Gazetesitr_TR
Tercüman Gazetesitr_TR
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC)tr_TR
Almanyatr_TR
Bayar, Celaltr_TR
Besleme Basıntr_TR
Cumhuriyet Gazetesitr_TR
İspat Hakkıtr_TR
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)tr_TR
27 Mayıstr_TR
TRT (Türkiye Radyo Televizyon Kurumu)tr_TR
Dülger, Bahadırtr_TR
NATOtr_TR
Yazıcı, Tahsintr_TR
Amerika Birleşik Devletleri (ABD)tr_TR
Ilıcak, Nazlıtr_TR
Özal, Turguttr_TR
Ilıcak, Kemaltr_TR
Tan Gazetesitr_TR
Mumcu, Uğurtr_TR
Türkiye Gazetesitr_TR
Altemur Kılıç ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1924; T.C.; Erkek; Gazetecitr_TR
Gezgin, Suat. Türkiye sözlü basın tarihi cilt I. Veli Polat, H. Esra Arcan. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2016.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster