Basit öğe kaydını göster

Göğüş, Ali İhsan
Ünal Erzen, Meltem
2019-08-24T08:14:12Z
2019-08-24T08:14:12Z
2008-10
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3802
Bu görüşme, Suat Gezgin’in yürütücülüğünde, Veli Polat ve H. Esra Ercan’ın koordinatörlüğünde İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nün katkılarıyla Türkiye Sözlü Basın Tarihi Projesi Cilt I başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 15'tir.tr_TR
1923 yılında doğan Ali İhsan Göğüş’ün ailesi Gaziantep’in köklü ailelerindendir. Amcası Hüseyin Cemil Bey, Güneydoğu’da ilk Türkçe gazeteyi çıkarır. Diğer bir amcası Mahmut Oğuz Bey, Gaziantep’te ilk gazete ve dergi mecmua bayiliği yapan isimdir. Göğüş, Kurtuluş İlkokulu’nda öğrenim görür. Dönemin Gaziantep’inin zorlu yaşam koşullarından bahseder. Tıbbiye’ye giren Göğüş, doktorluğun kendine uygun bir meslek olmadığını düşünür. İlgisi doğrultusunda tarih öğretmenliği yapar. 1947’de Cumhuriyet Halk Partisi’nin Gaziantep yayın organı olan Güney Postası’nda çalışmaya başlar. Gazeteciliği, mesleğin zorluklarını yaşayarak öğrendiğini belirten Göğüş, gazetecilik için zamanlamanın öneminden bahseder. Sonrasında Babıali’nin en genç yazı işleri müdürü olur. Tan ve Milliyet Gazetelerinde çalışır. 1950’de askere gider. 1956’ ya kadar Falih Rıfkı’nın gazetesi Dünya'da yazı işleri müdürü olarak çalışır. Daha sonra Cumhuriyet’e geçer. Belediye başkanı adayıyken şehirde çıkan olaylar sonucu suçlu bulunur, bir buçuk ay hapis yatar. Kim adıyla çıkardığı dergisi Demokrat Parti hükümeti tarafından kapatılır. 1960’lı yılların başında politikaya atılan Göğüş, ilk defa hükümet sözcülüğünü yürüten kişidir. Devlet Bakanlığı ve Turizm Tanıtma Bakanlığı görevlerini üstlenir. Turizmi geliştirecek önerilerini gerçekleştirme fırsatı bulduğunu söyler. Gazeteciliği erkek mesleği olarak gören Göğüş, meslekte kadınların sayıca az olduklarını belirtir. Kendi dönemiyle bugünün gazetecilik bakımından büyük farklar gösterdiğinden söz eder. Eskiden başyazarlar gazete sahibiyken şu an ticaret adamlarının bu görevi üstlenmesinden rahatsızlık duyduğunu ifade eder. Basının iktidarların en büyük silahı olduğu görüşündedir. Atatürk inkılaplarının ülkeye getirdiği yeniliklerin eskiyi altüst ederek demokratik bir ülke kurmaya çalıştığı fikrindedir.tr_TR
Suat Gezgintr_TR
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümütr_TR
text/plaintr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Gaziantep (Türkiye)tr_TR
Sökmen, Tayfurtr_TR
Cumhuriyet Dönemitr_TR
Karacan, Ali Nacitr_TR
Babıalitr_TR
Demokrat Parti (DP)tr_TR
Atay, Falih Rıfkıtr_TR
Cumhuriyet Gazetesitr_TR
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)tr_TR
Nadi, Nadirtr_TR
Kıbrıs Sorunutr_TR
Atatürk, Mustafa Kemaltr_TR
Gazeteciliktr_TR
Ali İhsan Göğüş ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1923, Gaziantep; T.C.; Erkek; Gazetecitr_TR
Gezgin, Suat. Türkiye sözlü basın tarihi cilt I. Veli Polat, H. Esra Arcan. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2016.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster