Basit öğe kaydını göster

Karaören, Sami
Yolcu, Özgü Işık
2019-08-01T12:54:23Z
2019-08-01T12:54:23Z
2008-10
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3801
Bu görüşme, Suat Gezgin’in yürütücülüğünde, Veli Polat ve H. Esra Ercan’ın koordinatörlüğünde İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nün katkılarıyla Türkiye Sözlü Basın Tarihi Projesi Cilt I başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 15'tir.tr_TR
1924 yılında doğan Sami Karaören’in ailesi çiftçilikle uğraşır. Babası Kuva-yı Milliye’ye katılmıştır bu yüzden çocukluğu babasının Milli Mücadele anılarını dinleyerek geçer. İlkokulu Fethiye’de, ortaokulu Muğla’da okuyan Karaören, liseyi Antalya’da üniversiteyi ise İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji bölümünde bitirir. Fransız filolojisi ve şiirleriyle de ilgilenir. Mezun olduktan sonra bir sigorta şirketinde çalışmaya başlar. Gazeteciliğe eski bir hocasının tavsiyesiyle Dünya Gazetesi’nde başlar. Dokuz yıl burada çalışır. 1960 darbesini sevinçle karşılarlar, sendikalaşma başlar. Milli Birlik Komitesi’nin çıkardığı bir kararla gazetecilik meslek haline getirilir. Bedii Faik’in siyasi yazılarını ağır bulur ve gazeteden ayrılır. Daha sonra 1967 yılında Cumhuriyet’te yazı işleri müdürü olur. İktidarla zaman zaman çatışmalar yaşayan Karaören’in aleyhine toplam seksen dava açılır, hiçbirinden hapse girmez. Atatürk’ün Türkçeyi sadeleştirme politikasına uygun yazılar yazar. Cumhuriyet’in dil devrimine yaptığı katkıların büyüklüğünden bahseden Karaören, bu gazeteden emekli olmaktan gurur duyduğunu söyler. 1980 yılında emekli olur. Karaören, okur sayısının artmasıyla birlikte gazeteden o zamana göre yüksek maaşlar kazanmaya başladığını da ekler. Kadın gazetecileri erkeklerin önünde ve daha başarılı görür. Nadir Nadi’yle birlikte Çağdaş Yayınevi'ni kurarlar. Birçok edebiyat yazısı ve kitap tanıtma yazısı yazan Karaaören, bunları derleyip kitaplaştırma fırsatını bulamaz. Atatürk ilkelerine bağlı, aydın bir kişilik olması dolayısıyla bazı çevrelerce komünistlikle suçlandığını söyler. Gazetelerin, gazeteci sahiplerinden iş adamı patronların eline geçmesini eleştiren Karaören, bu kişilerin gazeteyi iktidarla pazarlık aracı olarak kullandıklarını düşünür. 1960 yılında Türk Dil Kurumu'nun verdiği Gazetecilik ödülüne layık görülür. Türk Dil Kurumu'nda yönetim kurulu üyeliği yapar, birçok sözlük çıkarıp Türkçe'ye yeni terimler kazandırır. 1983’te aşırı sağcıların ellerine geçtiği gerekçesiyle kurumdan ayrılır. Yunus Nadi’yle ilgili derleme bir kitap olan Cumhuriyet Gazetesi ve Yunus Nadi isimli kitabı yazar. Karaören, yazılarının çoğunu ve şiirlerini Varlık ve Türk Dili dergilerinde yayınlar.tr_TR
Suat Gezgintr_TR
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümütr_TR
text/plaintr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Nadi, Yunustr_TR
Veli, Orhantr_TR
Babıalitr_TR
Dünya Gazetesitr_TR
Cumhuriyet Gazetesitr_TR
Akın, Bedii Faiktr_TR
Atay, Falif Rıfkıtr_TR
Kemal, Yaşartr_TR
Nadi, Nadirtr_TR
Akbal, Oktaytr_TR
Selçuk, İlhantr_TR
Vatan Gazetesitr_TR
Dağlarca, Fazıl Hüsnütr_TR
Atatürk, Mustafa Kemaltr_TR
Tütengil, Cavit Orhantr_TR
Türk Dil Kurumu (TDK)tr_TR
Gazeteciliktr_TR
Cumalı, Necatitr_TR
Dıranas, Ahmet Muhiptr_TR
12 Mart Muhtırasıtr_TR
12 Eylültr_TR
1960 İhtilalitr_TR
Günyol, Vedattr_TR
Demokrat Parti (DP)tr_TR
Hürriyet Gazetesitr_TR
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)tr_TR
Ecevit, Bülenttr_TR
Fethiye (Muğla, Türkiye)tr_TR
Sami Karaören ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1924, Muğla; T.C.; Erkek; Gazetecitr_TR
Gezgin, Suat. Türkiye sözlü basın tarihi cilt I. Veli Polat, H. Esra Arcan. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2016.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster