Basit öğe kaydını göster

Topuz, Hıfzı
Arcan, H. Esra
2019-02-10T15:24:52Z
2019-02-10T15:24:52Z
2008-09
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3794
Bu görüşme, Suat Gezgin’in yürütücülüğünde, Veli Polat ve H. Esra Ercan’ın koordinatörlüğünde İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nün katkılarıyla Türkiye Sözlü Basın Tarihi Projesi Cilt I başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 15'tir.tr_TR
1923 yılında doğan Hıfzı Topuz, ilk olarak Saint Louis Lisesi'nde okumaya başlar, daha sonra Galatasaray Lisesi'ne geçer. Yazma merakı lise yıllarında başlar, hikayeler, aruzla şiirler yazar, edebiyat dünyasının iyi isimlerinden dersler alır. Üniversitede Hukuk Fakültesi’ne girer. 1945 yılında ilk işindeki yazısı gazetede çıkmayınca istifa eder. O dönemlerde gazeteciliğin meslekten sayılmadığını söyleyen Topuz, sonraki sene Akşam Gazetesi’nde Beyoğlu muhabiri olarak çalışmaya başlar. Bir süre sonra istihbarat şefi olur. Döneminde birçok muhabirlik şekli olduğundan bahseder, bunlar haberlerin içeriğine göre ayrılır. Gazeteciler, kısıtlı imkanlarla işlerini yapmaya çalışırlar, daktilo sonraki dönemlerde gelir. El yazısıyla haber yazıldığından bahseden Topuz, romanlarını da el yazısıyla yazdığını söyler. Teknik bakımından kısıtlı bir dönemde taksitle fotoğraf makinesi satın alırlar, bu makineyi birçok ülkeden haber toplarken kullanırlar. Dönemin ekonomik açıdan zorluklar barındırdığını söyleyen Topuz, gazetecilerin hayatlarını cüzi miktardaki maaşlala geçirmeye çalıştıklarını aktarır. Yazılı etik ilkeleri 1960’ta Abdi İpekçi’nin girişimiyle başlar.tr_TR
Suat Gezgintr_TR
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümütr_TR
text/plaintr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Galatasaray Lisesitr_TR
Nişantaşı (Şişli, İstanbul, Türkiye)tr_TR
Akşam Gazetesitr_TR
Şinasi, Kasımtr_TR
Esatlı, Mustafa Ragıptr_TR
Beyoğlu Muhabirliğitr_TR
Babıalitr_TR
Balcıoğlu, Şahaptr_TR
Vatan Gazetesitr_TR
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)tr_TR
Cumhuriyet Gazetesitr_TR
Akpınar, Selamitr_TR
Yalman, Ahmet Emintr_TR
Kemal, Yaşartr_TR
Dalaykurt, Şevkettr_TR
Nadi, Doğantr_TR
Felek, Burhantr_TR
Gazeteciliktr_TR
Hıfzı Topuz ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1923, İstanbul; T.C.; Erkek; Gazetecitr_TR
Gezgin, Suat. Türkiye sözlü basın tarihi cilt I. Veli Polat, H. Esra Arcan. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2016.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster