Basit öğe kaydını göster

Basın, Fasiha
Sipahi, Mukadder
Yurteser, Serap Tuba
Gök, Sibel
2018-06-28T11:51:39Z
2018-06-28T11:51:39Z
2012-11-16
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3783
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Bursa’nın Tarihi Mahalleleri III projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 48'dir.tr_TR
1931 yılında doğan Fasiha Basın ve 1937 yılında doğan Mukadder Sipahi aileleri hakkında bilgiler verir. Mahallede eskiden Ermenilerin yaşadığını söylerler. Ermenilerin mahalleyi terk etmesinden sonra aileleri aldıkları arsaya ev inşa eder. Komşuluk ilişkilerinin çok kuvvetlidir. Televizyonun henüz olmadığı vakitlerde hep birlikte roman okunur. Özellikle Fasiha Basın, kiralık olarak alınan bu romanları tüm mahalleliye okur. Bu sayede okumasının çok geliştiğini aktarır. İlkokul beşinci sınıftan sonra Kostanbay Fabrikası’nda işe başlar ve 16-17 yaşlarına kadar Balabanbey Fabrikası’nda çalışır. Evlendikten sonra terzilik yapmaya devam eder. Erken yaşta vefat eden eşinin ardından tüm çocuklarını terzilik yaparak okutur. Evlerde su olmadığı için çeşmeden su getirilir. Elektrik Fasiha Basın 18 yaşındayken gelir. Fabrikadaki çalışma şartlarından detaylıca bahseder. 1951 yılında Ali Vahit Basın ile evlenir. Mahallede düğünler evlerin bahçesinde olur. Çengi ve davul zurna tutulur. Gelinler Umurbey Hamamı’na gelin hamamı için giderler. Görüşmenin diğer kısmında Mukadder Sipahi’nin anlatılarına yer verilir. İlkokulu beşinci sınıfa kadar okuyan Sipahi de, daha sonra Konstanbay Fabrikası’nda çalışmaya başlar. Fabrikanın sahibi Sait Ete ve ailesinden bahseder. Çocukluk yıllarında sağlıkla ilgili durumlarda doktor yerine mahalleliye gidildiğini söyler. O zamanlar insanlar sadece çok mühim hastalıklar için doktora başvurur. Sipahi bir süre ipek fabrikasında çalıştıktan sonra evlenir ve Almanya’ya gider.tr_TR
Bursa Büyükşehir Belediyesitr_TR
text/plaintr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Ermenilertr_TR
Düğünlertr_TR
Komşuluk İlişkileritr_TR
İpek Fabrikalarıtr_TR
Umurbey Mahallesi (Yıldırım, Bursa, Türkiye)tr_TR
Fasiha Basın ve Mukadder Sipahi ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1931, T.C.; Kadıntr_TR
1937, T.C.; Kadıntr_TR
Türkiye, Bursa, Yıldırım, Umurbey Mahallesitr_TR
Bursa’nın Tarihi Mahalleleri III. editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2014.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Bu veritabanı İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Sözlü Tarih Araştırmaları Veritabanı ve İstanbul’un Mekansal ve Kültürel Çeşitliliğine Yönelik Uygulama Örnekleri Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Bilim ve Sanat Vakfı’na ait olup İSTKA ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV