Basit öğe kaydını göster

Varan, Şakir
Gök, Sibel
2018-06-12T10:30:30Z
2018-06-12T10:30:30Z
2011-05-30
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3768
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Bursa’nın Tarihi Mahalleleri II projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 95'dir.tr_TR
1931 yılında Bursa’nın Seyitabat köyünde doğan Şakir Varan, tahsil hayatından bahseder. Dayısı tarafından Bursa’nın en meşhur terzisi olarak bilinen Hasan Sıray’ın yanına çırak olarak verilir. Terzilikten sonra dokumacılığa başlar. O yıllarda Yıldırım Karakolu’nun altı dokuma tezgahları ile doludur. 1960 yılındaki ihtilalden sonra mahallede tüm esnafın işsiz kaldığını dile getiren Varan, dönemin esnafları hakkında da bilgiler verir. 1995 yılından itibaren evler istimlak edilir ve mahalle bugünkü görünümüne kavuşur. Görüşmede, Anneler Gününde yapılan adetlerden bahseder. Cumhuriyet Bayramlarında mahallenin girişine büyük tak yapılır. Atatürk’ün resminin yanı sıra dönemin başbakan ve cumhurbaşkanının da fotoğrafları mahalleye asılır. Mahalle, Demokrat Parti'yi ve Halk Parti’sini destekler. Sağ-sol kavgasının mahallede yaşanmadığını dile getiren Varan, herkesin özgürce oy kullandığını aktarır. Görüşmede son olarak Meydancık İdman Yurdu idare heyetinin her yıl 50-60 tane fakir çocuğu sünnet ettirdiğini söyler.tr_TR
Bursa Büyükşehir Belediyesitr_TR
text/plaintr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Esnaflartr_TR
1960 İhtilalitr_TR
Meydancık Mahallesi (Yıldırım, Bursa, Türkiye)tr_TR
Demokrat Parti (DP)tr_TR
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)tr_TR
Meydancık İdman Yurdutr_TR
Bayramlartr_TR
Dokumacılıktr_TR
Cumhuriyet Bayramıtr_TR
Şakir Varan ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1931, Bursa; T.C.; Erkektr_TR
Türkiye, Bursa, Yıldırım, Meydancık Mahallesitr_TR
Bursa’nın Tarihi Mahalleleri II. editör Neslihan Dostoğlu, Necmi Gürsakal, Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2011.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Bu veritabanı İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Sözlü Tarih Araştırmaları Veritabanı ve İstanbul’un Mekansal ve Kültürel Çeşitliliğine Yönelik Uygulama Örnekleri Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Bilim ve Sanat Vakfı’na ait olup İSTKA ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV