Basit öğe kaydını göster

Özçimen, Süreyya
Gök, Sibel
2018-06-12T10:13:17Z
2018-06-12T10:13:17Z
2011-05-30
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3767
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Bursa’nın Tarihi Mahalleleri II projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 95'dir.tr_TR
1929 yılında Mücellettin (Hacıseyfettin) Mahallesi’nde doğan Süreyya Özçimen, ilkokul anılarını anlatarak görüşmeye başlar. O yıllarda Bursa’da toplam 16 tane araba vardır. Dolmuş ve taksilerin olmadığı şehirde ulaşım piliçkalarla sağlanır. Mahallede pek çok dokuma tezgahının bulunduğunu söyleyen Özçimen, çalışma hayatına bu tezgahların onarımını sağlayan makinistlerden biri olarak başlar. Çalışma hayatında yaşamış olduğu tecrübeleri aktararak görüşmeyi bitirir.tr_TR
Bursa Büyükşehir Belediyesitr_TR
text/plaintr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Meydancık Mahallesi (Yıldırım, Bursa, Türkiye)tr_TR
Ulaşımtr_TR
Dokumacılıktr_TR
Süreyya Özçimen ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1929, Bursa; T.C.; Erkektr_TR
Türkiye, Bursa, Yıldırım, Meydancık Mahallesitr_TR
Bursa’nın Tarihi Mahalleleri II. editör Neslihan Dostoğlu, Necmi Gürsakal, Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2011.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Bu veritabanı İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Sözlü Tarih Araştırmaları Veritabanı ve İstanbul’un Mekansal ve Kültürel Çeşitliliğine Yönelik Uygulama Örnekleri Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Bilim ve Sanat Vakfı’na ait olup İSTKA ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV