Basit öğe kaydını göster

Özel, Sabit
Gök, Sibel
2018-06-12T10:08:40Z
2018-06-12T10:08:40Z
2011-05-30
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3765
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Bursa’nın Tarihi Mahalleleri II projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 95'dir.tr_TR
1945 yılında Meydancık Mahallesi’nde doğan Sabit Özel, askerden geldikten sonra evlendiğini söyleyerek görüşmeye başlar. O zamanlar mahallede çok televizyon olmadığını dile getiren Özel, komşuların televizyon izlemek için birbirlerine gittiğinden bahseder. Mahallede komşuluk ilişkileri çok yakındır. Evliliklerin görücü usulüyle yapıldığını söyleyip kendi evlilik hikayesini de anlatır. 1950-1951 yıllarında mahalledeki evlere elektrik alınır. Özel, mahalledeki adetlerden bahsederek görüşmeyi bitirir.tr_TR
Bursa Büyükşehir Belediyesitr_TR
text/plaintr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Meydancık Mahallesi (Yıldırım, Bursa, Türkiye)tr_TR
Komşuluk İlişkileritr_TR
Televizyontr_TR
Sabit Özel ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1945, Bursa; T.C.; Erkektr_TR
Türkiye, Bursa, Yıldırım, Meydancık Mahallesitr_TR
Bursa’nın Tarihi Mahalleleri II. editör Neslihan Dostoğlu, Necmi Gürsakal, Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2011.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Bu veritabanı İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Sözlü Tarih Araştırmaları Veritabanı ve İstanbul’un Mekansal ve Kültürel Çeşitliliğine Yönelik Uygulama Örnekleri Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Bilim ve Sanat Vakfı’na ait olup İSTKA ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV