Basit öğe kaydını göster

Pekdinç, Mehmet
Bütün, Cengiz
2018-06-12T09:41:21Z
2018-06-12T09:41:21Z
2011-06-01
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3763
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Bursa’nın Tarihi Mahalleleri II projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 95'dir.tr_TR
1948 yılında doğan Mehmet Pekdinç, çocukluğunda oynanan oyunlardan bahseder. O zamanlar Gökdere’nin suyu fazladır. Derenin kenarında iki değirmen olduğunu aktaran Pekdinç, çocukluk yıllarına ait değirmenle ilgili anılarını anlatır. Komşuluk ilişkileri çok yakındır. Her evin önünde su kuyusu bulunur. Buzdolabının olmadığı yıllarda mahalleli gıdalarını bu su kuyularında saklar. Hıdırellez zamanlarında Vasıfköy ve Karapınar Dokuzgöz’e gidilir. Pekdinç, Tophane Sanat Okulu’nu bitirdikten sonra Yıldız Teknik Üniversitesi’ne başlar. Üniversitenin sağ-sol olayları yüzünden genelde kapalı olduğunu söyler. Babasının demirci dükkanında başlayan çalışma hayatı hakkında bilgiler verir.tr_TR
Bursa Büyükşehir Belediyesitr_TR
text/plaintr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Hıdırelleztr_TR
Meydancık Mahallesi (Yıldırım, Bursa, Türkiye)tr_TR
Türbelertr_TR
Yıldız Teknik Üniversitesitr_TR
Demirciliktr_TR
Göbekatan Dede Türbesitr_TR
Komşuluk İlişkileritr_TR
Mehmet Pekdinç ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1948, Bursa; T.C.; Erkektr_TR
Türkiye, Bursa, Yıldırım, Meydancık Mahallesitr_TR
Bursa’nın Tarihi Mahalleleri II. editör Neslihan Dostoğlu, Necmi Gürsakal, Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2011.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster