Basit öğe kaydını göster

Pakça, Erol
Bütün, Cengiz
2018-05-25T14:32:49Z
2018-05-25T14:32:49Z
2011-06-02
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3758
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Bursa’nın Tarihi Mahalleleri II projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 95'dir.tr_TR
1939 yılında Meydancık Mahallesi’nde doğan Erol Pakça, babasının mahallenin yerlilerinden olduğunu söyler. Bursa’da inşaların geçim kaynağı koza ve dokumacılıktır. Mahallede komşuluk ilişkileri çok samimidir. Her evin mutfağında karşı komşunun mutfağına açılan bir kapı vardır. Bayram ve Hıdırellez zamanları mahallede adeta aile ortamı oluşur. Eskiden araç kullanımı yaygın değildir. Mahalleli at arabaları ve trenlerle ulaşımı sağlarl. 1949 yılında babasının radyo almasıyla mahallelinin evlerine sık sık geldiğinden bahseden Pakça, mahalledeki düğünleri anlatarak görüşmesine devam eder. Üç gün boyunca süren düğünler eğlence eşliğinde olur. Gelin at arabaları veya faytonlarla evinden alınır. Bursa’nın bütün mahalleleri bayram için Pınarbaşı’na çıkarlar. Dini bayramlar, Hıdırellez ve 1 Mayıs coşkuyla kutlanır. 1 Mayıs günlerinde okullar öğrencilerini kırlara götürür.tr_TR
Bursa Büyükşehir Belediyesitr_TR
text/plaintr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
İpeker Fabrikasıtr_TR
Hıdırelleztr_TR
Düğünlertr_TR
Komşuluk İlişkileritr_TR
Bayramlartr_TR
Dokumacılıktr_TR
Pınarbaşı (Osmangazi, Bursa, Türkiye)tr_TR
1 Mayıstr_TR
Devlet Hatun Türbesitr_TR
Radyotr_TR
Meydancık Mahallesi (Yıldırım, Bursa, Türkiye)
Erol Pakça ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1939, Bursa; T.C.; Erkektr_TR
Türkiye, Bursa, Yıldırım, Meydancık Mahallesitr_TR
Bursa’nın Tarihi Mahalleleri II. editör Neslihan Dostoğlu, Necmi Gürsakal, Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2011.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster