Basit öğe kaydını göster

Çetince, Turgut
Mutlu, Yeliz
2018-05-22T09:57:34Z
2018-05-22T09:57:34Z
2011-07-19
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3723
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Bursa’nın Tarihi Mahalleleri II projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 95'dir.tr_TR
1936 yılında Yeşil Mahallesi’nde doğan Turgut Çetince doğduğundan beri aynı mahallede yaşar. Çocukluğunda mahallenin yemyeşil olduğunu ve ahşap evler bulunduğunu söyler. Mahallede çoğunlukla esnaflar oturur. Mahalledeki Karamazak ve Babazakir gibi yatırlardan bahseder. Diş çekme, sünnet gibi işler mahalle esnafları tarafından yapılır. Hıdırellez’de mahallelinin mesire yerlerine, bayramda ise Pınarbaşı’na gittiklerini söyler.tr_TR
Bursa Büyükşehir Belediyesitr_TR
text/plaintr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Yeşil Mahallesi (Yıldırım, Bursa, Türkiye)tr_TR
Yatırlartr_TR
Hıdırelleztr_TR
Bayramlartr_TR
Esnaflartr_TR
Turgut Çetince ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1936, Bursa; T.C.; Erkektr_TR
Türkiye, Bursa, Yıldırım, Yeşil Mahallesitr_TR
Bursa’nın Tarihi Mahalleleri II. editör Neslihan Dostoğlu, Necmi Gürsakal, Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2011.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster