Basit öğe kaydını göster

Gerçeksöz, Ahmet Ziya
Gök, Sibel
2018-03-05T12:40:33Z
2018-03-05T12:40:33Z
2011-05-20
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3720
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Bursa’nın Tarihi Mahalleleri II projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 95'dir.tr_TR
1930 yılında Yenişehir’de doğan Ahmet Ziya Gerçeksöz, hayatının büyük bir çoğunluğunu Bursa’nın Yıldırım ve Nalbantoğlu mahallelerinde geçirir. Bursa’nın nüfusunun 50 sene önce 60.000 olduğunu söyler. O yıllarda arkadaşlarıyla Yeşil Kahve’sinde buluştuklarını dile getiren Gerçeksöz, devamında Bursa’nın eski görünümü hakkında bilgiler verir. Çocukluk yıllarında gazete satıcılığı yapar. Bu sebeple hapishaneye kolayca girdiği için Nazım Hikmet’e gazete sattığından bahseder. Hıdırellez’de mahalleli Ziraat Mektebi, Geçit ve Kızıklar tarafına gider. Devamında mahalleliden de kısaca bahseder. 1963 yılında Almanya’dan ilk kez televizyon alırlar. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin haftada üç kez verilen yayınları komşularla birlikte izlenir. Bayram günlerinde namazdan sonra toplanılan harçlıklarla Pınarbaşı’na gidilir. Hanımlar sabah erken saatlerde bohçalarını alır, Çekirge’de ki hamamlara yürüyerek giderler. 1943’de Cumhuriyetin kuruluşunun 20. yılı sebebiyle kutlanan bayramı unutamadığını söyleyen Gerçeksöz, ilkokul yıllarında Atatürk’ün okullarını ziyaret etmesiyle yaşadığı mutluluğu anlatarak görüşmesini sonlandırır.tr_TR
Bursa Büyükşehir Belediyesitr_TR
text/plaintr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Atatürk, Mustafa Kemaltr_TR
Namazgah Mahallesi (Yıldırım, Bursa, Türkiye)tr_TR
Cumhuriyet Bayramıtr_TR
Ran, Nazım Hikmettr_TR
Koç, Kamiltr_TR
Komşuluk İlişkileritr_TR
İşcan, Haşimtr_TR
Hıdırelleztr_TR
Televizyontr_TR
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)tr_TR
Ahmet Ziya Gerçeksöz ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1930, Bursa; T.C.; Erkektr_TR
Türkiye, Bursa, Yıldırım, Namazgah Mahallesitr_TR
Bursa’nın Tarihi Mahalleleri II. editör Neslihan Dostoğlu, Necmi Gürsakal, Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2011.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Bu veritabanı İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Sözlü Tarih Araştırmaları Veritabanı ve İstanbul’un Mekansal ve Kültürel Çeşitliliğine Yönelik Uygulama Örnekleri Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Bilim ve Sanat Vakfı’na ait olup İSTKA ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV