Basit öğe kaydını göster

Zinni, Yılmaz
2016-04-26T07:34:21Z
2016-04-26T07:34:21Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/371
Bu görüşme Lozan Mübadilleri Vakfı tarafından Mübadiller: Onlar İki Kere Yabancıydılar projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 46'dır.
1961 yılında Tekirdağ’ın Malkara ilçesinin Gönence köyünde doğan Yılmaz Zinni’nin ailesi, Yunanistan’ın Karacaova bölgesindeki Nutya’dan mübadele ile gelerek Gönence’ye yerleşir. Hem anne tarafı hem de baba tarafı Nutya’dan gelen Zinni, aile büyüklerinin mübadeleden önceki hayatları hakkında bilgiler verirken Müslümanların Rumlarla olan ilişkililerine de değinir. Türkiye’ye yürüyerek gelen ailesinin günlerce süren yolculukta yaşadığı sıkıntıları ve memleketlerine duydukları özlemi aktarır.tr_TR
Lozan Mübadilleri Vakfıtr_TR
audio/x-mpegtr_TR
text/plain
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Yunanistantr_TR
Lozan Anlaşmasıtr_TR
Mübadeletr_TR
Mübadillertr_TR
Göçtr_TR
Rumlartr_TR
Türklertr_TR
Atatürk, Mustafa Kemaltr_TR
Yılmaz Zinni ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1961, Tekirdağ; T.C.; Erkektr_TR
Mübadiller: Onlar iki kere yabancıydılar. hazırlayan Sefer Güvenç. İstanbul: Lozan Mübadilleri Vakfı yayınları, 2015.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster