Basit öğe kaydını göster

Makraki, Hrisi
2016-04-26T07:33:35Z
2016-04-26T07:33:35Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/370
Bu görüşme Lozan Mübadilleri Vakfı tarafından Mübadiller: Onlar İki Kere Yabancıydılar projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 46'dır.
1964 yılında Serez’de doğan Hrisi Makraki’nin baba tarafı Kadıköy’den, anne tarafı ise Trakya’dan mübadele ile gelip Serez’e yerleşirler. 8 yaşındayken Serez’e gelen babaannesinden dinlediği göç hikayesini aktaran Makraki, 3 ay süren bu yolculuk sırasında büyük dedesinin kaybolduğundan ve bir daha haber alınamadığından bahseder. Ailesinin, terketmek zorunda kaldıkları memleketlerini özlemle yad ettiğini ve babasının daima Trakya şarkıları söylediğini anlatır. Eşinin ailesinin Kayseri’den Parga’ya ve daha sonra Edessa’ya varan göç sürecini de aktaran Makraki, aile büyüklerinin çok iyi Türkçe konuştuklarını ve geleneklerini yaşattıklarını söyler.tr_TR
Lozan Mübadilleri Vakfıtr_TR
audio/x-mpegtr_TR
text/plain
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Yunanistantr_TR
Lozan Anlaşmasıtr_TR
Mübadeletr_TR
Mübadillertr_TR
Göçtr_TR
Türklertr_TR
Küçük Asyatr_TR
Hrisi Makraki ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1964, Serez; Yunanistan; Kadıntr_TR
Mübadiller: Onlar iki kere yabancıydılar. hazırlayan Sefer Güvenç. İstanbul: Lozan Mübadilleri Vakfı yayınları, 2015.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster