Basit öğe kaydını göster

Kohen, Sami
Arcan, H. Esra
2017-11-23T09:38:27Z
2017-11-23T09:38:27Z
2008-10
http://hdl.handle.net/20.500.11834/3708
Bu görüşme, Suat Gezgin’in yürütücülüğünde, Veli Polat ve H. Esra Ercan’ın koordinatörlüğünde İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nün katkılarıyla Türkiye Sözlü Basın Tarihi Projesi Cilt II başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 17'dir.tr_TR
1928 doğumlu olan Sami Kohen İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Gazeteci olmaya çocukluk yıllarında karar veren Kohen meslek hayatına İstanbul Gazetesi'nde dış politika yazıları yazarak başlar. Bu haberleri yapmasında kolaylık sağlayan etkenlerden birisi iyi derecede bildiği Fransızca ve İngilizcesidir. Radyoları dinleyerek haberleri takip edip, tercümeler yapıp haber yazdığını anlatır. 1952 yılında İstanbul Ekspres’te çalışmaya başlar ve daha sonra 1954 yılında Milliyet'e geçer. O dönemin en büyük sıkıntılarından birinin dış basında Türkiye'nin haber değeri olmaması olduğunu ve Türkiye ile ilgili haberleri duyurmakta zorlandığını belirtir. Sami Kohen dış politika ile ilgilenmesi sebebiyle dönemin kapalı kutu ülkelerine ilk giden gazeteci olmuştur. Mao dönemi Çin, komünist Arnavutluk, Kuzey Kore gibi ülkelere seyahatler yapıp bu ülkeler hakkında yazılar yazmıştır. Gazeteciliğin son 15-20 yılda gelişme kaydettiğini söyleyen Kohen, o dönem ki gazetecilikle günümüz gazeteciliği arasındaki farklara değinir.tr_TR
Suat Gezgintr_TR
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümütr_TR
text/plaintr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Kohen, Samitr_TR
Dış Politikatr_TR
Esmer, Ahmet Şükrütr_TR
Columbia Üniversitesitr_TR
İpekçi, Abditr_TR
British Broadcasting Corporation (BBC)tr_TR
Milliyet Gazetesitr_TR
Birmingham Posttr_TR
1950'lertr_TR
1960'lartr_TR
Sami Kohen ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1928, İstanbul; T.C.; Erkektr_TR
Gezgin, Suat. Türkiye sözlü basın tarihi cilt II. Veli Polat, H. Esra Arcan. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2016.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster